Rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej