Rozpoczęcie studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP” SPO2-3

Trzecia edycja studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP” SPO2-3 rozpoczęła się 25 września 2017 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Słuchaczy powitał Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof SGSP, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski oraz Kierownik studiów bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek.