"Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze krytycznej w Gruzji"

W dniach 18-20 grudnia 2017 roku w Tbilisi odbyło się podsumowanie realizacji czwartego działania modułowego projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej pt. "Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze krytycznej w Gruzji" finansowanego ze środków  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Działanie dotyczyło budowy stanowisk ratowniczych do ćwiczeń w infrastrukturze krytycznej oraz prezentacji ich potencjału.

W ramach projektu powstały stanowiska do ćwiczeń w infrastrukturze krytycznej:
1)            komora rozgorzeniowa,
2)            zbiornik do symulacji wycieku gazu,
3)            stanowisko do symulacji wycieków cieczy z rurociągów.

Miejscem posadowienia stanowisk szkoleniowych w Tbilisi jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  Isani-Samgori, Tbilisi.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako lider projektu reprezentowana była przez:
- Kierownika projektu Pana st. kpt. mgr inż. Marcina Łapicza,
- Zastępcy kierownika projektu Pana kpt. mgr inż. Rafała Matuszkiewicza,
- Pana st. bryg. dr inż. Ireneusza Naworola,
- Tłumacza Pani mgr Anety Kuczyńskiej.

Ze strony Agencji Zarządzania Kryzysowego (AZK) - partnera projektu w spotkaniach wzięli udział m. in.:
- Dyrektor Agencji Zarządzania Kryzysowego Pan Nikoloz Siradze,
- Zastępca Naczelnika Straży Pożarnej w Tbilisi Pan Dato Gelashvili,
- Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AZK Pan Shalva Akhvlediani.


Ze strony Ambasady RP w Tbilisi:
- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji Pan Mariusz Maszkiewicz,
- Doradca w Ambasadzie RP w Tbilisi Pani Magdalena Wojdasiewicz,
- Referent ds. Współpracy Rozwojowej Katarzyna Koseska-Gątarz.