Seminaria metodyczne przygotowujące do realizacji zajęć dydaktycznych

Trzy kolejne edycje seminariów metodycznych przygotowujących do realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej odbyły się 21, 23 i 28 listopada 2017 r. W odróżnieniu od październikowych edycji seminariów, które były adresowane do dowódców i zastępców dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych m. st. Warszawy, tym razem w seminariach wzięli udział dowódcy i zastępcy dowódców zmian służbowych z warszawskich jednostek ratowniczo-gaśniczych. W sumie we wspomnianych formach doskonalenia zawodowego wzięło udział 81 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw metodyki nauczania prowadziła mł. kpt. Jowita Fidler. Dodatkowo dla uczestników seminariów przygotowano komplet materiałów dydaktycznych z zakresu metodyki realizacji teoretycznych, jak i praktycznych form doskonalenia zawodowego. Materiały te zostały udostępnione wszystkim uczestnikom do pobrania z witryny edukacyjnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Seminaria metodyczne zostały zorganizowane przez Dział Organizacji Kształcenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na zlecenie Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz przy wsparciu Wydziału Organizacyjnego z ww. komendy.