Seminaria metodyczne przygotowujące do realizacji zajęć dydaktycznych

Seminaria metodyczne przygotowujące do realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej odbyły się 24 i 26 października 2017 r.
W seminariach uczestniczyli dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych m. st. Warszawy oraz ich zastępcy. Zajęcia dydaktyczne z zakresu metodyki nauczania prowadziła mł. kpt. Jowita Fidler. Wspomniana forma doskonalenia zawodowego dowódców została zorganizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej przy dużym zaangażowaniu Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Wydziału Organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.