Zapraszamy do zapoznania się z animacją promocyjną współrealizowanego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej projektu DRIVER+ „Innowacje w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz zwiększenia europejskiej odporności na zagrożenia”.

https://www.youtube.com/watch?v=PidYv6rM03k

Już 21-25 maja 2018 r. w SGSP odbędą się testy badawcze (tzw. Trial 1). Podczas wydarzenia testom poddane zostaną wybrane rozwiązania technologiczne służące podniesieniu skuteczności procesów zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, które zgłoszone zostały przez instytucje komercyjne i naukowe z całej Europy. Testy zorganizowane zostaną na bazie ćwiczeń sztabowych i poligonowych.
 

Celem testu będzie m.in. sprawdzenie i upowszechnienie zastosowań funkcjonalnych oferowanych przez zgłoszone rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas wspomnianych ćwiczeń. Test zostanie przeprowadzony w oparciu o zidentyfikowane uprzednio luki systemowe w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, a także o potrzeby samych użytkowników końcowych (w tym podmioty ochrony ludności i zarządzania kryzysowego z całej Europy).

Więcej szczegółów odnośnie projektu dostępnych jest pod adresem: http://www.driver-project.eu