Ślubowanie strażaków wstępujących w szeregi PSP

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję..." - tymi słowami roty strażackiej akt ślubowania złożyło 3 strażaków wstępujących do służby przygotowawczej Państwowej Straży Pożarnej. Ceremoniał ślubowania odbył się 2 października 2017 r. w gabinecie Rektora-Komendanta nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP.
Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, stanowi symbol pełnego włączenia do służby.