Specjalistyczne konferencje szkoleniowe

30 listopada 2017 r. korytarze budynku F kompleksu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zapełniły się uczestnikami dwóch specjalistycznych konferencji szkoleniowych organizowanych przez redakcje miesięczników „Rynek Instalacyjny” oraz „elektro.info”, gdzie SGSP miała przyjemność być współorganizatorem i partnerem. Pierwsza z nich była poświęcona ochronie przeciwpożarowej w obiektach budowlanych, druga zaś zespołom prądotwórczym i zasilaczom UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną. Dodatkowo, na korytarzu II piętra budynku F swoje usługi i produkty zaprezentowali branżowi producenci i dystrybutorzy.

Konferencja "Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych", współorganizowana przez redakcję „Rynku Instalacyjnego” i naszą Szkołę, odbywała się już po raz siódmy. Uczestników konferencji powitał dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski. Podczas wykładów i końcowej dyskusji poruszano takie zagadnienia, jak: rola systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych, ochrona przedsionków przed zadymieniem bez względu na liczbę drzwi, systemy wentylacji oddymiającej garaży i parkingów podziemnych czy projektowanie i realizacja oraz nowe przepisy.

Omawiano również analizę CDF w  bezpieczeństwie pożarowym oraz rolę symulacji w procesie projektowym, kwestię detekcji gazów wybuchowych i technicznych oraz sterowanie urządzeniami gaśniczymi w zależności od funkcji pomieszczeń i obiektów, jak również zasilanie, sterowanie i integrację instalacji ppoż. ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pożarowej. Nie zapomniano o wymaganiach formalno-prawnych oraz technicznych dotyczących stosowania rozwiązań zamiennych w obiektach budowlanych czy badaniach i odbiorach kanałów wentylacji pożarowej.

Konferencja „elektro.info”, której byliśmy partnerem, również poruszała zagadnienia związane z codzienną pracą pożarników. Podczas wykładów omówiono m. in. różnice w zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w warunkach pożaru. Przedstawiono również zasady certyfikacji i dopuszczenia wyrobów budowlanych, mających znaczenie dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, a także wybrane zagrożenia stwarzane przez zasilacze UPS w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Podczas pozostałych wykładów na konferencji „elektro.info” prelegenci omawiali dalsze wybrane aspekty szeroko rozumianej problematyki niezawodności zasilania gwarantowanego oraz zapobiegania awariom. Tematyka ta staje się coraz istotniejsza z uwagi na rosnące zapotrzebowanie energetyczne oraz zwiększającą się liczbę urządzeń elektronicznych czy obiektów (od szpitali po centra przetwarzania danych), których prawidłowe funkcjonowanie, a często i ludzkie życie zależy od niezaburzonych dostaw energii elektrycznej. Warto wspomnieć, że podczas otwarcia konferencji „elektro.info”, dokonanego przez mgr inż. Juliana Wiatra – redaktora naczelnego tytułu, autorom najlepszych w danym roku artykułów merytorycznych wręczono statuetki „Verba Docent”.