Spotkanie świąteczne Kadry i Studentów SGSP

Tradycyjne, uroczyste spotkanie wigilijne Pracowników, Funkcjonariuszy i Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbyło się 15 grudnia 2017 r.
Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, prof. SGSP podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym za ich zaangażowanie w realizację zadań wykonywanych na rzecz Uczelni oraz złożył wszystkim przybyłym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Oprócz Rektora-Komendanta w spotkaniu uczestniczyły pozostałe władze Uczelni: st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki - Prorektor - Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka - Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski - Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Kanclerz - mł. bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka.
Poświęcenia opłatka oraz błogosławieństwa zgromadzonym udzielili Prawosławny Krajowy Kapelan Strażaków ks. ihumen Sergiusz oraz Kapelan Strażaków woj. mazowieckiego ks. Jerzy Sieńkowski.
Obecni byli również emerytowani pracownicy, a także licznie przybyli przedstawiciele społeczności akademickiej SGSP.