Spotkanie Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Spotkanie Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pana nadbryg. Marka Jasińskiego oraz Pana st. bryg. Krzysztofa Hejduka, ze strażakami z kompanii kandydackiej odbyło się 20 września 2017 r. na Zgrupowaniu Kandydackim K-2017 w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym. Na spotkaniu obecny był ponadto Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki.


W czasie spotkania Zastępcy Komendanta Głównego PSP pogratulowali kandydatom zaliczenia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawili główne kierunki rozwoju oraz zmian jakie czekają formację Państwowej Straży Pożarnej. Podjęta tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych adeptów pożarnictwa, a spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami kandydatów