Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych "Logistyka w bezpieczeństwie kraju"

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych "Logistyka w bezpieczeństwie kraju” odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dyplomy ukończenia studiów odebrało 49 absolwentów. Wręczenia świadectw dokonał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka. Uroczystość swą obecnością uświetnili Dyrektor Zarządu Planowania i Koordynacji Logistyki Biura Ochrony Rządu płk Fabian Iwaniuk i Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obslugi Prawnej Komendy Głownej Policji insp. Dariusz Błachnia.