Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej” odbyła się 26 października 2017 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dyplomy ukończenia studiów odebrało 53 absolwentów. Wręczenia świadectw dokonał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka