Stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla studentki SGSP

Studia to okres zdobywania wiedzy, kompetentności i kwalifikacji niezbędnych do rozwijania kariery zawodowej, a także czas odkrywania zainteresowań. Dla młodych ludzi znaczące  jest wsparcie w budowaniu ścieżek kształtujących ich dorosłe życie. Jedną z form efektywnej pomocy studentom są nagrody dla tych, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub wyróżniające się osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.

Pani inż. Klaudia Jarzynka, Studentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP, otrzymała stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia. Uroczystego wręczenia decyzji o przyznaniu stypendium dokonał Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP wraz z Prorektorem-Zastępcą Komendanta ds. Operacyjnych podczas Posiedzenia Senatu SGSP w dniu 25 stycznia 2018 r.

Serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że wyróżnienie będzie stanowić dodatkową motywację do dalszej nauki, pracy i rozwoju dla wszystkich studentów SGSP.