Szkoła Główna Służby Pożarniczej członkiem instytucjonalnym International Project Management Association Polska

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) to organizacja non-profit, stowarzyszenie certyfikujące kierowników projektów w międzynarodowym 4-poziomowym systemie certyfikacji. IPMA Polska wspiera rozwój dziedziny jaką jest zarządzanie projektami oraz zrzesza profesjonalistów Project Management. Misją Stowarzyszenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania projektami oraz wspieranie osób i organizacji wdrażających zarządzanie projektowe. IPMA realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację spotkań i wydarzeń tj. konferencja zarządzania projektami, konkurs na najlepiej zarządzany projekt Polish Project Excellence Award, warsztaty "IPMA dla PMO", szkolenia Project Management oraz szkolenia asesorów PPEA. Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest członkiem instytucjonalnym IPMA Polska m.in. obok takich Uczelni, jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu itp.