Szkolenie z trenerem z International Project Management Association Polska (IPMA Polska)

W dniu 14 marca 2018 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się szkolenie zorganizowane we współpracy z International Project Management Association Polska (IPMA Polska), pt. „Budowanie kultury projektowej w organizacji”. W szkoleniu wzięły udział władze Uczelni oraz jej pracownicy.

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów poprowadził dr Grzegorz Dzwonnik – menedżer, konsultant i wykładowca akademicki, współpracujący z IPMA Polska.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi m.in. modelu doskonalenia kultury zarządzania projektami, pojęciem organizacji jako systemu otwartego, analizy interesariuszy oraz działaniami związanymi z budowaniem kultury projektowej w organizacji.