Studenci studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w dniu 22 marca br. uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Departament Bezpieczeństwa MSWiA dla pracowników zajmujących się problematyką przygotowań obronnych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Udział w tym szkoleniu pozwolił studentom na ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas studiów, kontakt z osobami zajmującymi się problematyką obronności oraz regułami organizacji doskonalenia zawodowego w Ministerstwie.