Szkolenia dla studentów organizowane przez pracodawców i uczelnie to efektywny i praktyczny sposób na to, by poznać wymogi rynku pracy oraz podnieść swoją konkurencyjność wśród potencjalnych kandydatów na pracowników. Organizowane zajęcia prowadzone są przez ekspertów-praktyków danej branży, którzy na co dzień mierzą się z problemami dotyczącymi wybranych dziedzin i zagadnień. 17 maja 2018 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z inicjatywy Biura Karier SGSP odbyło się spotkanie z firmą INBEPO Sp. z o. o., która przygotowała dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej szkolenie, oferując również możliwość zatrudnienia.

Tematyką szkolenia były narzędzia inżynierii pożarowej, a w szczególności:

– projektowanie oraz przykłady wg norm brytyjskich oraz NFPA,

– symulacje komputerowe w zakresie oddymiania, ewakuacji i odporności konstrukcji.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy INBEPO oraz studenci cywilni Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.