Szkolenie „Zarządzanie kryzysowe – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Szkolenie „Zarządzanie kryzysowe – aspekty teoretyczne i praktyczne” odbyło się 10 października 2017 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Szkolenie zainicjowane zostało przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a jego tematyka zogniskowana była na rozpoznaniu funkcjonalności oprogramowania RISKO – narzędzia wspomagającego proces tworzenia planów zarządzania kryzysowego na poziomach województwo, powiat, gmina.

Do współprowadzenia szkolenia zaproszono również pracowników Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego: dr inż. Magdalenę Gikiewicz oraz mł. ogn. dr. inż. Rafała Wróbla.

Szkolenie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną obejmującą trzy wykłady oraz praktyczną polegającą na wykorzystaniu oprogramowania do opracowania planu zarzadzania kryzysowego określonego szczebla administracji publicznej według założeń przygotowanych przez organizatorów.

W części teoretycznej Pan mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel wygłosił dwa wykłady dotyczące „Metodyki opracowania planów zarządzania kryzysowego” oraz „Funkcjonalności oprogramowania wspomagającego budowę planów zarządzania kryzysowego „RISKO”, zaś Pan mgr inż. Bartosz Połeć zdefiniował możliwości korzystania z „Modułu szkoleniowo-symulacyjnego oprogramowania RISKO”.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia po praktycznym zapoznaniu się z możliwościami narzędzia, przystąpili do realizacji trwającego 3 godziny scenariusza związanego z opracowaniem planu zarządzania kryzysowego określonego szczebla administracji publicznej.

Całość szkolenia podsumowano dokonując przy tym wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi szkolenie a uczestniczącymi w nim nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Wspomniana dyskusja w głównej mierze ukierunkowana została na wykorzystanie możliwości oprogramowania RISKO.