Uroczyste przekazanie Lwowskiemu Państwowemu Uniwersytetowi Bezpieczeństwa Życia wielomodułowego trenażera kontenerowego

W ramach realizacji projektu „Wsparcie systemu kształcenia ochotniczych straży pożarnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie”, współfinansowanego ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa 2017 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w dniu 12 grudnia 2017 r. we Lwowie, przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uroczyście przekazali Lwowskiemu Państwowemu Uniwersytetowi Bezpieczeństwa Życia wielomodułowy trenażer kontenerowy do praktycznej nauki zawodu. Kompleks posłuży wzmocnieniu praktycznego elementu procesu dydaktycznego kadetów Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, strażaków-ratowników Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Lwowie oraz członków Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie lwowskim.

W uroczystości przekazania udział wzięli Konsul Generalny RP we Lwowie Pan Rafał Wolski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ Pan Marek Kuberski, zastępca dyrektora Departamentu Pożarnictwa i Ratownictwa w Komendzie Głównej Straży Pożarnej w Kijowie Pan Petro Andriyyovych oraz komendanci wojewódzcy z ościennych województw. Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentowali st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz oraz kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz.