„Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.”

                                                            Heraklit z Efezu

 

Wykształcenie studentów cywilnych na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa bazuje na szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i społecznej o bezpieczeństwie pożarowym w obiektach budowlanych oraz zakładach przemysłowych. Podstawa programowa pozwala na profesjonalne przygotowanie z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.

21 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Nagrody Rektora-Komendanta SGSP za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali Pan inż. Jacek Ściborowski oraz Pan inż. Mariusz Woźniak. Za wyróżniające się prace dyplomowe nagrodzono Panią inż. Aleksandrę Kuchtę i Panią inż. Żanetę Pasławską, a także opiekuna obu prac Pana dr. hab. inż. Andrzeja Mizerskiego, prof. SGSP. Podczas uroczystości przekazano również podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz gratulacje z okazji wyboru na członków Senatu SGSP na kadencję 2016-2020. Tego dnia świadectwa ukończenia studiów odebrało łącznie 87 osób. Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP przekazując życzenia podkreślił unikalność w skali krajowej studiów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa i ich wysokiej oceny na rynku pracy oraz przybliżył możliwość kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.