Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” (SPO4 i SPO2) oraz  „Zapobieganie pożarom i awariom” (ZPA) to jedne ze studiów podyplomowych realizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ich celem jest podnoszenie umiejętności zawodowych i przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

15 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów, podczas której nagrodzono słuchaczy za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniające się prace końcowe. Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP pogratulował zebranym wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy oraz złożył życzenia pomyślności tym, dla których otrzymanie promocji oficerskiej będzie spełnieniem marzeń. Łącznie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych odebrało 162 absolwentów. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Tomasz Obuchowicz.

Absolwentom życzymy dalszej realizacji planów zawodowych.