V Międzynarodowa Konferencja HAZEX

V Międzynarodowa Konferencja HAZEX Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle odbyła się 26 i 27 października 2017 r.
w Krakowie
. Tematyka konferencji dotyczyła praktycznych aspektów stosowania dyrektyw ATEX, w tym zagrożeń występujących w procesach technologicznych wynikających z obecności pyłów i cieczy palnych a także stosowanych w praktyce rozwiązań ochrony przed wybuchem.

W konferencji udział wzięło ok. 200 osób, w tym przedstawiciele zakładów przemysłowych, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, urzędów
i instytucji państwowych, krajowych i zagranicznych producentów przeciwwybuchowych urządzeń i systemów ochronnych oraz oprogramowania wspomagającego analizy ryzyka wybuchowego.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentował Pan mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik, starszy wykładowca w Zakładzie Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. W trakcie swojego wystąpienia pt. "Pomieszczenia zagrożone wybuchem a strefy zagrożenia wybuchem - jedno zagrożenie, różne założenia" przedstawił uczestnikom konferencji praktyczną ocenę oraz uwagi do obowiązującego od wielu lat podejścia do kwestii związanych z oceną i zabezpieczeniem technicznym pomieszczeń zakwalifikowanych do zagrożonych wybuchem. Stosowane w tym obszarze podejście zestawił z podejściem obowiązującym przy klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem. 

Wystąpienie przedstawiciela SGSP spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników konferencji.

W ramach konferencji organizator przewidział pokazy wybuchów na żywo.