W dniu 22 maja 2018 roku Szkołę Główną Służby Pożarniczej odwiedził Ambasador Republiki Armenii Pan Edgar Ghazaryan.

Pierwszym punktem wizyty był wykład otwarty Ambasadora, który przedstawił swoją drogę zawodową nauczyciela akademickiego, będącego dwa lata temu powołanym do misji dyplomatycznej w charakterze posła Republiki Armenii w Polsce. Ambasador podkreślił, że jest to jego pierwsza służba w dyplomacji oraz wyraził radość, że może pełnić ją w Polsce, kraju bliskim Ormianom. Celem spotkania było głównie przedstawienie wkładu mniejszości ormiańskiej w życie społeczne Polski. W czasie wykładu przedstawiono także podobieństwo dziejowe państwowości polskiej i armeńskiej. Warto podkreślić, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które publicznie uznały i potępiły ludobójstwo Ormian.

Po wykładzie Ambasador zapoznał się z funkcjonowaniem Pracowni Edukacyjnej „Bezpieczny Dom”, gdzie przedstawiono program realizowanych szkoleń dla dzieci i młodzieży. Gość dał wyraz uznaniu dla działalności SGSP, równocześnie zaznaczając, iż taka forma działania straży pożarnej byłaby efektywną implementacją w Armenii.

Następnie Ambasador Edgar Ghazaryan oraz Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. Paweł Kępka, prof. SGSP otworzyli wystawę „Ormianie w służbie Rzeczypospolitej”.

Ambasador określił, że spotkanie oprócz klasycznego, dydaktycznego wymiaru poznania Uczelni, miało szczególne znaczenie – poznanie wszystkich aspektów działalności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, które warto przedstawić w Armenii jako dobry przykład do naśladowania.