Wizyta studentów WIBC w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej – FRONTEX

Studenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w ramach realizacji przedmiotu Międzynarodowe Instytucje Bezpieczeństwa, 27 listopada 2017 r. odbyli wizytę studyjną w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej – FRONTEX. Agencja UE jest jedyną agencją unijną zlokalizowaną w Polsce. FRONTEX wpiera działania w obszarze ochrony i kontroli na lądowych, powietrznych i morskich granicach zewnętrznych UE. W ramach swoich kompetencji FRONTEX koordynuje proces wyposażenia technicznego (statków, śmigłowców i łodzi) oraz oddelegowywanie wyspecjalizowanych funkcjonariuszy straży granicznej do tych państw UE, które są narażone na zwiększoną presję migracyjną. Studenci w ramach wizyty wysłuchali wykładu na temat roli, zadań i współcześnie prowadzonych operacji na terenie UE, w szczególności w Grecji, Włoszech i Hiszpanii.