Wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania projektami, wspieranie w zdobywaniu wiedzy o administrowaniu oraz organizacji zarządzania projektowego to istotne działania mające na celu zrzeszanie i certyfikację pasjonatów zarządzania projektami.

IPMA Polska wraz z Mazowiecką Grupą Regionalną i Szkołą Główną Służby Pożarniczej zorganizowały dwudniową otwartą wizytę studyjną połączoną z warsztatami (9-10 maja 2018 r.) w SGSP.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit – International Project Management Association, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. IPMA Polska posiada w ofercie także certyfikację dla studentów, konferencje, seminaria, warsztaty czy szkolenia.

Przybyłych uczestników szkolenia przywitał Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP st. kpt. dr inż. Paweł Gromek. Następnie głos zabrała Wioletta Kastrau, Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska. Prezentacji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i opisu jej specyfiki dokonała mgr Paula Jeżak-Gorczyca, pracownik Działu Badań i Komercjalizacji SGSP. Wśród prelegentów znaleźli się również dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP oraz trenerzy IPMA. Poruszana tematyka wystąpień okazała się zawiązką ożywionej dyskusji na temat rysu historycznego Uczelni, procesu kształcenia i realizowanych projektów.

W celu praktycznego utrwalenia przedstawionych informacji, uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem wybranych laboratoriów i pracowni SGSP, m.in. Komory Dymowej, gdzie podchorążowie ćwiczą umiejętności w zakresie techniki pracy w specjalistycznym sprzęcie i ubraniu ochronnym przy dużym obciążeniu psychofizycznym. W Pracowni Symulacji i Sytuacji Kryzysowych omówiono wykorzystanie technologii multimedialnych w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego i podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednym z punktów wizyty były zajęcia w Pracowni Edukacyjnej „Bezpieczny Dom”. Zastosowanie specjalnych efektów, rzeczywistości wirtualnej i realistycznego układu pomieszczeń sprawiło, że ćwiczenia w efektywny sposób ukazały istotę edukacji dzieci i dorosłych. Drugiego dnia zorganizowano warsztaty z trenerem IPMA Polska Rafałem Lisikiem, które polegały na pracy w kilkuosobowych grupach nad analizą ryzyk dla przykładowych projektów. Podsumowaniem dwudniowego pobytu w SGSP były prezentacje przedsięwzięć i wspólna dyskusja.

Uczestnicy wizyty wyrazili pozytywne opinie dotyczące szerokiego zakresu działalności Państwowej Straży Pożarnej oraz zdobyli cenne zawodowe doświadczenia.