Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom stacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, stacjonarnych studiów II stopnia, niestacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wręczenia aktów nadania stopnia młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej odbyła się 27 kwietnia 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Podczas uroczystości obecni byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentowali: Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka oraz przedstawiciele Senatu Uczelni.

Z rąk Ministra Jarosława Zielińskiego dyplomy ukończenia studiów oraz nagrody odebrali najlepsi absolwenci. Najwyższy wynik ze stacjonarnych studiów II stopnia wynoszący 4,93 i uzyskał dyplom z wyróżnieniem otrzymał st. ogn. pchor. mgr inż. Piotr Piątek. Natomiast najlepszym absolwentem stacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej okazał się st. ogn. pchor. inż. Arkadiusz Jelonek. Najwyższą średnią na niestacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie stałej uzyskał asp. inż. Andrzej Jokiel.

Łącznie dyplomy ukończenia studiów odebrało 226 absolwentów.