Wykład otwarty „Zarządzanie kryzysowe w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”

Z inicjatywy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WIBC i Koła Naukowego „Domena Bezpieczeństwa”, na zaproszenie Rektora-Komendanta nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP 11 grudnia 2017 r. w SGSP z wykładem otwartym wystąpił Pan Roman Jaworski z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA. Tematem prelekcji było „Zarządzanie kryzysowe w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”. W wykładzie uczestniczyli studenci i kadra Uczelni.