Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz nauczyciele akademiccy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego  24 marca br. uczestniczyli w dwóch wykładach otwartych dr.  Aleksandra Babińskiego – profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pierwszy z wykładów pt. „Wykorzystanie metod, technik i narzędzi badawczych w badaniach bezpieczeństwa” był przeprowadzony w formie warsztatów metodologicznych. Druga prelekcja pt. „Wpływ dostępu do broni na bezpieczeństwo i porządek publiczny” została wygłoszona w ramach cyklicznych spotkań z ekspertami.

Zaprezentowane zagadnienia  wzbudziły duże zainteresowanie o czym świadczyły dyskusje, w których największy udział mieli studenci SGSP.