Terror jest metodą walki zbrojnej nieregularnej i jedną z najczęściej stosowanych form rozwiązywania konfliktów o charakterze politycznym i społecznym. Tematyka wymuszeń pożądanych ustępstw politycznych, prowokowania nieprzemyślanych działań oraz procesów dotyczących migracji społeczeństwa nieustannie jest poruszana na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  

W ramach organizowanych cyklicznie spotkań z ekspertami, 14 kwietnia br. dr Paweł Lubiewski wygłosił dwa wykłady dla studentów studiów II stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Prelekcje odnosiły się do problemów diagnozy współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz wpływu migracji na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Studentom przedstawia się również problematykę związaną z wyznaczaniem optymalnych decyzji zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania różnorodnych podmiotów. 23 kwietnia br. w ramach warsztatów metodologicznych odbyły się zajęcia nt. „Zastosowania analizy wielokryterialnej w badaniach bezpieczeństwa”, adresowane do studentów I i II stopnia WIBC. Wykład wygłosił Dyrektor Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. inż. Jarosław Prońko, prof. UJK.