Studenci II roku studiów stacjonarnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP uczestniczyli w zajęciach dotyczących funkcjonowania największego obiektu sportowego w Polsce podczas sytuacji kryzysowych – Stadionu PGE Narodowy. Ćwiczenia zostały przeprowadzone 12 marca 2018 r.

Pracownicy pionu bezpieczeństwa udostępnili Stadion w aspekcie zarządzania obiektem w sytuacjach kryzysowych, dzięki czemu studenci mieli możliwość zapoznania się z centralnym stanowiskiem kierowania obiektem w trakcie przebiegu dużych imprez masowych. Przedstawiono również system kierowania służbami odpowiedzialnymi za poszczególne zakresy bezpieczeństwa wydarzeń i charakter codziennej pracy agencji ochrony.

Dyrektor ds. bezpieczeństwa spółki PL 2012 – Pan Marian Ślimak, przedstawił reguły funkcjonowania obiektu w sytuacjach, kiedy na stadionie nie są przeprowadzane duże uroczystości. W ramach podsumowania wykładowca SGSP – Pan Dariusz Loranty, przeprowadził zajęcia z zakresu organizacji imprez masowych oraz zasad zachowania podczas sytuacji kryzysowych występujących na tego typu obiektach, biorąc pod uwagę zagrożenie atakiem terrorystycznym.