Zaliczenia praktyczne przedmiotów przez strażaków w służbie kandydackiej

Trwają zaliczenia praktyczne kończące pierwszy etap szkolenia podstawowego w zawodzie strażak dla strażaków w służbie kandydackiej w roku akademickim 2017/18. Zaliczenia odbywają się w terminie od 13 do 16 września 2017 roku w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Zamczysku Nowym.


Zaliczeniu praktycznemu podlegają przedmioty: "Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych", "Taktyka zwalczania pożarów" i "Taktyka działań ratowniczych".


Po zakończeniu i pozytywnym zaliczeniu kandydaci będą mogli przystąpić do ślubowania i immatrykulacji, po której wejdą w poczet studentów studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej - podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.