• PL
  • EN
  • EN

Nowe normy w zbiorach biblioteki - 2015

1. Atmosfery potencjalnie wybuchowe. Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych. PN-EN 13237:2013-04. - Zastępuje PN-EN 13237:2005. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2013. - 26 s. ; 30 cm

 

2. Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elmentów okuć budowlanych. Część 1: badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien. PN-EN 1634-1:2014. - Zastępuje PN-EN 1634-1:2009. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 74 s. ; 30 cm

 

3. Badania odporności ogniowej. Część 1: wymagania ogólne. PN-EN 1363-1:2012. - Zastępuje PN-EN 1363-1:2001. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012. - 50 s. ; 30 cm

 

4. Bezpieczeństwo powszechne. Systemy zrządzania ciągłością działania. Wymagania . PN-EN ISO 22301:2014. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2014. - 24 s. ; 30 cm

 

5. Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: terminy ogólne. PN-ISO 6707-1:2008. - Zastępuje  PN-ISO 6707-1:1994. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2008. - 142 s. ; 30 cm

 

6. Crisis management - Guidanceand good practice. BS 11200:2014. - London : British Standards Institution, 2014. - 30 s. ; 30 cm

 

7. Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu. Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe. PN-EN 50271:2011. - Zastępuje PN-EN 50271:2005. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. - 28 s. ; 30 cm

 

8. Fire detection and alarm systems. Part 14: Desing, installation, commissioning and service of fire detection and fire alarm systems in and around buildings. ISO 7240-14:2013(E). - Geneva : International Organization for Standardization, 2013. - 47 s. ; 30 cm

 

9. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Uprząż biodrowa. PN-EN 813:2008. - Zastępuje PN-EN 813:2001. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2008. - 17 s. ; 30 cm

 

10. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia do opuszczania stosowane w akcjach ratowniczych. PN-EN 341:2011. - Zastępuje PN-EN 341:1999. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. - 22 s. ; 30 cm

 

11. Indywidualny sprzęt ochronnny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i graniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycje podczas pracy. PN-EN 358:2002. - Zamiast PN-EN 358:2002(U). - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2002. - 14 s. ; 30 cm

 

12. Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 1: postanowienia ogólne. PN-EN 45545-1:2015. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 21 s. ; 30 cm

 

13. Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych. PN-EN 45545-2:2015. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 66 s. ; 30 cm

 

14. Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 5: wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego, z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach prowadzonych torem i pojazdach na poduszcze magnetycznej. PN-EN 45545-5:2015. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 14 s. ; 30 cm

 

15. Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 4: bierne zabezpieczenia elementów stalowych. PN-EN 13381-4:2013. - Zastępuje PN-ENV 13381-4:2004. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2013. - 82 s. ; 30 cm

 

16. Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 8: reaktywne zabezpieczenie elementów stalowych. PN-EN 13381-8:2015. - Zastępuje PN-EN 13381-8:2010. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 73 s. ; 30 cm

 

17. Obuwie dla strażaków. PN-EN 15090:2014. - Zastępuje  PN-EN 15090:2008. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2014. - 32 s. ; 30 cm

 

18. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji. PN-B-02867:2013. - Zastępuje PN-B-02867:1990. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2013. - 19 s. ; 30 cm

 

19. Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. PN-EN 795:2012. - Zastępuje  PN-EN 795:1999. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012. - 44 s. ; 30 cm

 

20. Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej. PN-EN 469:2014. - Zastępuje PN-EN 469:2008. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2014. - 26 s. ; 30 cm

 

21. Odzież ochronna. Ochrona przed ciepłem i płomieniem. Metoda wyznaczania przenikania ciepła przy działaniu płomienia. PN-EN 367:1966. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1966. - 19 s. ; 30 cm

 

22. Odzież ochronna. Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem. Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia. PN-EN ISO 14116:2011. - Zastępuje PN-EN ISO 14116:2008. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. - 12 s. ; 30 cm

 

23. Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par. PN-EN 1839:2015. - Zastępuje  PN-EN 1839:2005. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 32 s. ; 30 cm

 

24. Przerywacze płomienia. Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania. PN-EN ISO 16852:2012. - Zastępuje  PN-EN ISO 16852:2010. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012. - 55 s. ; 30 cm

 

25. Ropa naftowa i produkty podobne. Oznaczanie charakterystyki zapalności cieczy podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami. Metoda zapłonu na kolektorze. PN-EN ISO 20823:2009. - Zastępuje PN-EN ISO 20823:2004. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2009. - 8 s. ; 30 cm

 

26. Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenie. PN-EN 1846-1:2011. - Zastępuje PN-EN 1846-1:2000. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. - 9 s. ; 30 cm

 

27. Sprzęt alpinistyczny. Dynamiczne liny do wspinaczki. Wymagania i metody badań. PN-EN 892:2013. - Zastępuje PN-EN 892:2006. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2013. - 27 s. ; 30 cm

 

28. Sprzęt alpinistyczny. Pętle. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 566:2009. - Zastępuje PN-EN 566:2007. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2009. - 9 s. ; 30 cm

 

29. Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e). Wymagania, badanie, znakowanie. PN-EN 14387+A1: 2010. - Zastępuje  PN-EN 14387+A1: 2008. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2010. - 23 s. ; 30 cm

 

30. Sprzęt pożarniczy. Działka. PN-M-51270:2015. - Zastępuje PN-M-51270:1991. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 12 s. ; 30 cm

 

31. Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie. PN-M-51510:2015. - Zastępuje PN-M-51510:1986. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 8 s. ; 30 cm

 

32. Sprzęt pożarniczy. Łącznik kątowy do współpracy z prądownicą wodną prostą o średnicy nasady tłocznej 75 mm. PN-M-51074:2015. - Zastępuje PN-M-51074:1993. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 7 s. ; 30 cm

 

33. Sprzęt pożarniczy. Łączniki do węży pożarniczych. PN-M-51031:2015. - Zastępuje PN-M-51031:1991. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 19 s. ; 30 cm

 

34. Sprzęt pożarniczy. Nasady. PN-M-51038:2015. - Zastępuje PN-M-51038:1991. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 16 s. ; 30 cm

 

35. Sprzęt pożarniczy. Pokrywy nasad. PN-M-51024:2015. - Zastępuje PN-M-51024:1991. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 11 s. ; 30 cm

 

36. Sprzęt pożarniczy. Przełączniki. PN-M-51042:2015. - Zastępuje PN-M-51042:1991. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 17 s. ; 30 cm

 

37. Sprzęt pożarniczy. Rozdzielacze. PN-M-51048:2015. - Zastępuje PN-M-51048:1991. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 10 s. ; 30 cm

 

38. Sprzęt pożarniczy. Smoki ssawne proste i smoki ssawne skośne. PN-M-51152:2015. - Zastępuje PN-M-51152:1986. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 9 s. ; 30 cm

 

39. Sprzęt pożarniczy. Stojak hydrantowy do hydrantów przeciwpożarowych podziemnych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nominalne 1 MPa, temperatura czerpanej wody do 50 oC. PN-M-51154:2015. - Zastępuje PN-M-51154:1973. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 7 s. ; 30 cm

 

40. Sprzęt pożarniczy. Toporek strażacki lekki. PN-M-51501:2015. - Zastępuje  PN-M-51501:1985. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 8 s. ; 30 cm

 

41. Sprzęt pożarniczy. Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS). PN-EN 16327:2014. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2014. - 38 s. ; 30 cm

 

42. Sprzęt pożarniczy. Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad. PN-M-51046: 2015. - Zastępuje  PN-M-51046:1991. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 11 s. ; 30 cm

 

43. Sprzęt pożarniczy. Zbieracz z dwiema nasadami wlotowymi o średnicy 75 mm i jedną nasadą wylotową o średnicy 110 mm. PN-M-51153:2015. - Zastępuje PN-M-51153:1979. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 7 s. ; 30 cm

 

44. Sprzęt ratowniczy. Ratownicze urządzenia podnoszące. PN-EN 1496:2007. - Zastępuje  PN-EN 1496:2001. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2007. - 13 s. ; 30 cm

 

45. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 23: pożarowe urządzenia alarmowe, sygnalizatory optyczne. PN-EN 54-23: 2015. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. - 62 s. ; 30 cm

 

46. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory. PN-EN 355:2005. - Zastępuje PN-EN 355:2003(U). - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2005. - 10 s. ; 30 cm

 

47. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Część 2: urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą. PN-EN 353-2:2005. - Zastępuje PN-EN 353-2:2003(U). - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2005. - 11 s. ; 30 cm

 

48. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa. PN-EN 354:2012. - Zastępuje PN-EN 354:2010. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012. - 15 s. ; 30 cm

 

49. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki. PN-EN 362:2006. - Zastępuje PN-EN 362:2005(U). - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2006. - 15 s. ; 30 cm

 

50. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa. PN-EN 361:2005. - Zastępuje PN-EN 361:2003(U). - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2005. - 11 s. ; 30 cm

 

51. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne. PN-EN 360:2005. - Zastępuje PN-EN 360:2003(U). - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2005. - 10 s. ; 30 cm

 

52. Węże z gumy i tworzyw sztucznych. Oznaczanie adhezji między warstwami. PN-EN ISO 8033:2007. - Zastępuje  PN-EN ISO 8033:2006(U). - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2007. - 15 s. ; 30 cm

 

53. Wyroby włókiennicze. Ocena zapalności elementów pościeli. Część 1: źródło zapłonu: tlący się papieros. PN-EN ISO 12952-1:2011. - Zastępuje  PN-EN ISO 12952-1:2010. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. - 15 s. ; 30 cm

 

54. Wyroby włókiennicze. Ocena zapalności elementów pościeli. Część 2: źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. PN-EN ISO 12952-2:2011. - Zastępuje PN-EN ISO 12952-2:2010. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. - 16 s. ; 30 cm

 

55. Zarządzanie ryzykiem: terminologia. PKN-ISO Guide 73: 2012. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012. - 28 s. ; 30 cm

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.