• PL
 • EN
 • EN

Przedsięwzięcia naukowo badawcze SGSP

Wykaz prowadzonych tematów badawczych w ramach działalności statutowej szkoły w 2015r.:

 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

 

 1. Wpływ mediów na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.
 2. Kryteria wyboru i oczekiwania kandydatów przy wyborze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 3. Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP.
 4. Wybrane zagrożenia cywilizacyjne. Analiza świadomości młodzieży.
 5. Analiza struktur społecznych w Polsce na obszarach szczególnie narażonych na występowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu społeczności lokalnych.
 6. Ocena zagrożeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubna I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego.
 7. Wybrane aspekty bezpieczeństwa kibiców piłkarskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeństwa.

 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

 

 1. Określanie mocy pożaru przy użyciu metod odwrotnego modelowania pożarów, masowo generowanych symulacji oraz uczenia maszynowego.
 2. Badania wpływu metody gaszenia na skutki pożarów grupy F.
 3. Opracowanie algorytmu do wyznaczania powierzchni obszaru spalonego w oparciu o cyfrowe przetwarzanie i analizę obrazu.
 4. Wpływ przetwarzania wstępnego sygnału mowy na skuteczność systemów automatycznego rozpoznawania mowy polskiej.
 5. Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz wpływu procesów starzeniowych na parametry wytrzymałościowo-użytkowe materiałów stosowanych do wytwarzania skorup hełmów strażackich.
 6. Analiza modyfikacji ognioochronnej wybranych transferowych taśm samoprzylepnych.
 7. Analiza możliwości wydłużenia czasu retencji obojętnych gazów gaśniczych, poprzez zmianę składu mieszaniny gaśniczej.
 8. Badanie współczynników obliczeniowych dotyczących szybkości przemieszczania oraz przepustowości przez przeszkody na drogach ewakuacyjnych w zakresie ewakuacji dzieci z budynków przedszkolnych.
 9. Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol.
 10. Wykorzystanie termowizji w Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi.
 12. Optymalizacja samochodów wężowych w celu podniesienia efektywności ich wykorzystania podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
 13. Optymalizacja procedur ratowniczych dla pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem specjalnych grup ratowniczych.
 14. Optymalizacja ilości dodatku włókien polipropylenowych do betonu w celu przeciwdziałania eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w tunelach komunikacyjnych w trakcie pożarów.
 15. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych.
 16. Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna „egzotycznego” stosowanego w konstrukcjach inżynierskich.
 17. Wpływ warunków termicznych pożaru na podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe stali zbrojeniowej klasy C.

 

 

Projekty badawcze realizowane w 2015r.:

 

PROJEKTY BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE

 

 1. Projekt badawczy, realizowany w ramach 7 Programu Ramowego: EDEN - End User Driven demo for CBRNe (Testy i ćwiczenia CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego), nr kontraktu 313077 (realizacja 2013-2016).
 2. Projekt badawczy, realizowany w ramach 7 Programu Ramowego: DESTRIERO - A DEcision Support Tool for Reconstruction and recovery and for the IntEroperability of international Relief units in case Of complex crises situations, including CBRN contamination risks, nr kontraktu 312721, (realizacja 2013-2016).
 3. Projekt badawczy (European Space Agency): GECCO: space-derived geoinformation for crisis management and coordination", nr kontraktu 4000108505/13/NL/kml (realizacja 2013-2015).
 4. Projekt badawczy, realizowany w ramach 7 Programu Ramowego: SNOWBALL - Lower the impact of aggravating factors in crisis situations thanks to adaptative foresight and decision-support tools, nr kontraktu 606742, (realizacja 2014-2016).
 5. Projekt badawczy, realizowany w ramach 7 Programu Ramowego: SECTOR - Secure european common information space for the interoperability of first responders and police autorithies, nr kontraktu 607821, (realizacja 2014-2017).
 6. Projekt badawczy Risk Management Capability Based on Gaps Identification in the BSR (From Gaps to Caps), nr kontraktu ECHO/SUB/2014/693890, (realizacja 2014-2017).

 

 

PROJEKTY BADAWCZE KRAJOWE

 

 1. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03, Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo (realizacja 2012-2015)- finansowane przez NCBiR.
 2. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03, Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne (realizacja 2012-2015) - finansowane przez NCBiR.
 3. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR/0010/R/ID1/2013/03, Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych (realizacja 2013-2016) - finansowane przez NCBiR.
 4. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR/0011/R/ID1/2013/03, Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych (realizacja 2013-2016) - finansowane przez NCBiR.
 5. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR/0077/R/ID3/2013/03, Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP (realizacja 2013-2015) - finansowane przez NCBiR.
 6. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR-BIO4/47/13419/2013, System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych (realizacja 2013-2016) - finansowane przez NCBiR.
 7. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR-BIO4/041/13177/2013, Zintegrowana platforma symulacyjna podmiotów zarządzania kryzysowego (realizacja 2013-2016) - finansowane przez NCBiR.
 8. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR-BIO4/052/13073/2013, Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych, (realizacja 2013-2016) - finansowane przez NCBiR.
 9. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR-BIO4/050/13009/2013, Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne, (realizacja 2013-2016) - finansowane przez NCBiR.
 10. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOBR-BIO4/051/13087/2013, Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania, (realizacja 2013-2016) - finansowane przez NCBiR.
 11. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOB-BIO6/03/48/2014, Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej, (realizacja 2014-2017) - finansowane przez NCBiR.
 12. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOB-BIO6/02/50/2014, Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych, (realizacja 2014-2017) - finansowane przez NCBiR.
 13. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOB-BIO6/05/54/2015, Opracowanie sylwetki sensometrycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych, (realizacja 2014-2017) - finansowane przez NCBiR.
 14. Projekt badawczo-rozwojowy Nr DOB-BIO6/06/113/2015, Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy, (realizacja 2014-2017) - finansowane przez NCBiR.
 15. Projekt badawczy Nr DZP/PBS3/2423/2014, System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych – EvaCopNet, (realizacja 2015-217) - finansowane przez NCBiR.

 

PROJEKTY SZKOLENIOWE

 

 1. Network of universities and institutes for raising awareness on dual-use of chemical materials - CBRN CoE Project 31, numer kontraktu IFS/2012/310879, (realizacja 2013-2015).
 2. BaltPrevResilience – The Baltic everyday accidents, disaster Prevention and Resilience, nr kontraktu ECHO/SUB/2013/671474 (realizacja 2014-2016).
 3. Polska Pomoc Rozwojowa 2015, Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji, Nr 17/2015 (realizacja 2015).
 4. Polska Pomoc Rozwojowa 2015, Bezpieczna woda - doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim, Nr 317/2015 (realizacja 2015).

ARCHIWUM

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.