BEZPIECZNY DOM

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich

Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich

W pracowni edukacyjnej  Bezpieczny dom prowadzone są warsztaty  teoretyczne i praktyczne na temat bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ewakuacji, jak również zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

 

Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni edukacyjnej Bezpieczny dom jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. Podczas zajęć przekazujemy cenne informacji na temat bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na podwórku, podczas różnego typu zagrożeń. Realizując wymienione zagadnienia, mamy wpływ na zmianę postaw i wzrost świadomości w tym zakresie.

 
Zagadnienia realizowane podczas prowadzonych zajęć dotyczą następujących treści: 

 • dlaczego dym jest niebezpieczny, 
 • jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru, 
 • jak działają czujki dymu, jak nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar, 
 • jak ugasić pożar w warunkach domowych, 
 • jak dbać o środowisko naturalne, 
 • w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, 
 • w jaki sposób powiadomić służby, 
 • jak zachować się w momencie pojawienia się różnego typu zagrożeń.

Serdecznie zapraszamy!


tel. 22 561 75 06
e-mail: bezpiecznydom@sgsp.edu.pl

FORMULARZE DO POBRANIA:

 • dla przedszkoli link
 • dla klas 0-3 szkoły podstawowej       link
 • dla klas 4-6 szkoły podstawowej       link
 • dla klasy 7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum   link 
 • szkoły ponadgimnazjalne    link