BIBLIOTEKA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Biblioteka SGSP jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i biblioteką naukową o charakterze publicznym.
Jest jedyną w Polsce Biblioteką dysponującą najbogatszym zbiorem polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, wydawnictwa zwarte i ciągłe, polskie i obcojęzyczne z zakresu:
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • ratownictwa,
  • ochrony ludności i obrony cywilnej,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

Ponadto biblioteka gromadzi książki i czasopisma z ekologii, psychologii, socjologii, organizacji i zarządzania, nauk technicznych, a także słowniki językowe oraz leksykony i encyklopedie o charakterze ogólnym.

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek - Czwartek

08:00 - 18:00

Piątek  

08:00 - 19:00

Sobota

08:00 - 15:00

 

Katalog Biblioteki                        

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

  Repozytorium cyfrowe       

 studia bhp  warszawa

 

Szkolenie biblioteczne

studia podyplomowe bhp warszawa