Czasopisma polskie- lista

Tytuł czasopisma

Sygnatura

Roczniki dostępne w bibliotece SGSP

Architecture Civil Engineering Environment ACEE

C - 267

2008

Archiwum Procesów Spalania = Archives of Combustion Processes

C - 24

1970 - 1974

Archiwum Spalania

C - 214

2001 - 2002

Archiwum Termodynamiki Spalania = Archives of Thermodynamics and Combustion (od 1980 jako Archiwum Termodynamiki)

C - 24

1975 - 1979

Archives of Thermodynamics

C - 24

1980 - 1988

Archives Combustionis

C - 24

1993

Atest - Ochrona Pracy

C - 199

1998 -

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

C - 244

2006 -

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

C - 81

1989, 1994, 1996

Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

C - 231

2004 - 2008

Biuletyn Akademii Obrony Narodowej

C - 237

2002 - 2008

Biuletyn Informacyjny - Seria B: Zapobieganie pożarom

C - 11

1967 - 1969

Biuletyn Informacyjny - Seria C: Gaszenie pożarów

C - 254

1967 - 1969

Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej (rocznik)

C - 58

1993 - 2007

Biuletyn Techniczny (od 1967 jako "Biuletyn Informacji Technicznej")

C - 12

1958 - 1989

Biuletyn Urzędu Patentowego

C - 30

1993 - 2010

Biuletyn WIŁ

C - 228

2001 - 2006

Cenne, bezcenne / utracone - Valuable, Priceless / Lost

C - 266

2007

Chemia Stosowana = Polish Journal of Applied Chemistry

C - 25

1971 - 1989

CHIP: magazyn komputerowy

C - 188

1995 -

Chłodnictwo i Klimatyzacja

C - 239

2004 - 2005

Dziennik Budownictwa

C - 2

1961, 1963 - 1974

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (w latach 1954 - 1992 ukazywał się pod tytułem "Dziennik Zarządzeń i Rozkazów KG PSP")

C - 5

1951 - 1991, 1993 -

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Budowlanego

C - 26

1969 - 1987

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

C - 252

2007 - 2011

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

C - 4

1970 - 1991

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji(do 1999 r., jako "Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych")

C - 3

1955 - 1998, 1999 - 2011

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

C - 1

1919 - 1938, 1944 - 2011

EDURA - Magazyn Informacyjno - techniczny ratownictwa

C - 268

2008

Ekologia i Technika

C - 45

1994 - 2000

Eksploatacja i Niezawodność

C - 225

2005 -

Ekspress Informacja Ochrony Przeciwpożarowej

C - 9

1965 - 1988

Elektroinstalator

C - 56

1997 -

Forum Akademickie

C - 262

2008 -

Gaz Płynny LPG

C - 186

1996 - 1998

Gazeta Strażacka

C - 15

1931 - 1952

Gdański Informator Obrony Cywilnej (od 2004 jako "Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego")

C - 223

1999 - 2004

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

C - 223

2005 -

Inteligentny Budynek: integracja systemów

C - 196

1997 - 2001

Inteligentny Dom: buduj i mieszkaj wygodniej, bezpieczniej, taniej

C - 197

1998 - 1999

Internal Security (wersja w jęz. angielskim)

C - 273

2009 -

Inżynieria Chemiczna

C - 36

1978 - 1989

Inżynieria i Budownictwo

C - 46

1994 -

Izolacje: budownictwo, przemysł, ekologia

C - 191

1997 - 2001, 2005 -

Jednodniówka Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

C - 222

1921 - 1996, 2002, 2004, 2006

Lubelska Gazeta Strażacka

C - 15

1932

Magazyn Ratowniczy 998

C - 209

2000 - 2002

Magazyn S.O.S jak żyć bezpiecznie

C - 243

1991 - 1992

Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej

C - 6

1947 - 2011

Muzealny Rocznik Pożarniczy

C - 80

1990 - 2000

Na Ratunek: magazyn dla służb ratujących życie

C - 260

2007 -

Nowator XXI: technika, innowacje, przedsiębiorczość

C - 112

2003 - 2005

Ochrona Mienia i Informacji

C - 253

2005 -

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

C - 70

1995 -

Ochrona Przeciwpożarowa: SITP

C - 216

2002 -

Ochrona Przeciwpożarowa w Przemyśle Chemicznym

C - 10

1964 - 1981, 1989

Organizacja i Kierowanie

C - 79

1996 - 2006

Pedagogika Szkoły Wyższej: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej

C - 51

1995, 2001 - 2005

Personel: jak skutecznie kierować i zarządzać (od 2000 jako "Personel i Zarządzanie")

C - 78

1996 - 1997, 1999

Personel i Zarządzanie

C - 78

2000 -

Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji

C - 270

2004 -

Polish Journal of Chemistry (tekst w języku angielskim)

C - 71

1985 - 1988

Polski Przegląd Medycyny Lotniczej

C - 269

2009 -

Pomoc Rozwojowa

C - 293

2012 -

Pożarnik

C - 242

2000 -

PRACE ITS = Zeszyty Naukowe

C - 117

1997 - 2003

Prawo i Środowisko

C - 200

1998 -

Przegląd Biblioteczny

C - 34

1975 - 2003

Przegląd Budowlany

C - 271

1994, 1999 - 2003

Przegląd Dokumentacyjny Instytutu Transportu Samochodowego

C - 55

1992 - 2003

Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej

C - 9

1993 - 2006

Przegląd Informacyjno - Dokumentacyjny

C - 211

2001 - 2006

Przegląd Obrony Cywilnej

C - 60

1993 -

Przegląd Organizacji

C - 77

1996 - 2006

Przegląd Pożarniczy

C - 13

1912 - 1914, 1917 - 1926, 1929 - 1939, 1947 - 1948, 1950 - 1964, 1965 -

Przegląd Techniczny

C - 263

1998 -

Ratownictwo polskie

C - 52

1994 - 1999

Rocznik statystyczny

C - 18

1947 - 1949, 1955 - 1997

Rocznik Statystyczny Pożarów i Strat

C - 20

1966 - 1971

Roczny Biuletyn Statystyczny Ochrony Przeciwpożarowej

C - 19

1966 - 1987

Roczny Biuletyn Statystyczny Pożarów i Strat (poprzednio jako "Rocznik Statystyczny Pożarów i Strat")

C - 20

1972 - 1988

Roczny Biuletyn Statystyczny Ochrony Przeciwpożarowej oraz Pożarów i Strat

C- 20

1989 - 1990

Rynek gazowy: instalacje gazu ziemnego i płynnego

C - 186

1999 -

Rynek instalacyjny

C - 68

1995 - 1998, 2000, 2002 -

Samochody Specjalne

C - 217

2003 -

Sprawy nauki

C - 250

2005 -

Stacja benzynowa

C - 193

1999, 2001. 2003 - 2007

Strażak (w latach 1948 - 1952 jako "Gazeta Strażacka")

C - 16

1953 -

Strażak mazowiecki

C - 226

2000 -

Systemy alarmowe

C - 111

1992 -

Środowisko

C - 76

1997 -

Techniczne Wyroby Włókiennicze

C - 288

1999 - 2007

Terroryzm: zagrożenia - prewencja - przeciwdziałanie

C - 263

2007 -

Towary niebezpieczne

C - 229

2007 -

Unia Europejska

C - 207

2001 - 2006

W akcji: technika, taktyka, profilaktyka

C - 212

2001 -

Wiadomości chemiczne

C - 37

1972 - 1973

Wiadomości ekologiczne

C - 113

1993 - 1997

Wiadomości Urzędu Patentowego

C - 31

1993 -

Wiedza obronna

C - 73

1996 -

Wojsko i wychowanie: pismo żołnierzy zawodowych WP

C - 240

2002 - 2003

Wykaz czasopism naukowych

C - 39

1992 - 2003

Zabezpieczenia

C - 198

1999 -

Zagrożenia

C - 187

1996 - 2002

Zarządzanie Publiczne

C - 255

2006

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

C - 195

2000 -

Zeszyty Naukowe SGSP

C - 40

1983 -

Zeszyty Naukowe WOSP (od 1983 jako "Zeszyty Naukowe SGSP")

C - 40

1977 - 1982

Zeszyty Problemowe (dot. Obrony Cywilnej)

C -

1996 - 1997

Życie strażackie

C - 16

1930

Życie Szkoły Wyższej

C - 50

1985 - 1990