• PL
 • EN
 • EN

Cykl kształcenia obejmuje 3,5-letnie studia inżynierskie, które odbywają się w systemie stacjonarnym. Po drugim semestrze studenci zobowiązani są do wyboru specjalizacji: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego lub inżynieria bezpieczeństwa pracy.
W celu potwierdzenia określonych cech i umiejętności nabytych w trakcie procesu kształcenia studenci odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w sektorze publicznym lub prywatnym.
Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie pracy inżynierskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Kryterium przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramowym programie studiów.

Absolwent specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego przeznaczony jest do kreowania bezpieczeństwa publicznego. Nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne wykorzystuje między innymi w takich obszarach jak:

 • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
 • tworzenie warunków, zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
 • planowanie działań zapobiegawczych,
 • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
 • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
 • współtworzenie planów zarządzania kryzysowego i programów w zakresie planowania cywilnego na wszystkich szczeblach administracji publicznej,
 • tworzenie planów i programów ochrony ludności w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • opiniowanie aktów prawnych i dokumentów z zakresu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego.

Absolwent specjalności inżynieria bezpieczeństwa pracy zna standardy, metody i środki inżynierskiego budowania środowiska bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane na arenie krajowej i międzynarodowej. W szczególności potrafi:

 • kontrolować stan BHP w przedsiębiorstwie na podstawie analizy relacji człowiek-maszyna-otoczenie,
 • organizować i prowadzić ciekawe szkolenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod aktywizujących,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi komputerowych w oparciu o rzetelną analizę czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a także wypadków przy pracy,
 • projektować i diagnozować stanowiska pracy pod kątem wymagań ergonomicznych,
 • kształtować probezpieczne warunki w zakładzie pracy.

Cykl kształcenia obejmuje 3,5-letnie studia inżynierskie, które odbywają się w systemie stacjonarnym. Po drugim semestrze studenci zobowiązani są do wyboru specjalizacji: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego lub inżynieria bezpieczeństwa pracy.
W celu potwierdzenia określonych cech i umiejętności nabytych w trakcie procesu kształcenia studenci odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w sektorze publicznym lub prywatnym.
Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie pracy inżynierskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Kryterium przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramowym programie studiów.

Absolwent specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego przeznaczony jest do kreowania bezpieczeństwa publicznego. Nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne wykorzystuje między innymi w takich obszarach jak:

 • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
 • tworzenie warunków, zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
 • planowanie działań zapobiegawczych,
 • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
 • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
 • współtworzenie planów zarządzania kryzysowego i programów w zakresie planowania cywilnego na wszystkich szczeblach administracji publicznej,
 • tworzenie planów i programów ochrony ludności w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • opiniowanie aktów prawnych i dokumentów z zakresu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego.

Absolwent specjalności inżynieria bezpieczeństwa pracy zna standardy, metody i środki inżynierskiego budowania środowiska bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane na arenie krajowej i międzynarodowej. W szczególności potrafi:

 • kontrolować stan BHP w przedsiębiorstwie na podstawie analizy relacji człowiek-maszyna-otoczenie,
 • organizować i prowadzić ciekawe szkolenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod aktywizujących,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi komputerowych w oparciu o rzetelną analizę czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a także wypadków przy pracy,
 • projektować i diagnozować stanowiska pracy pod kątem wymagań ergonomicznych,
 • kształtować probezpieczne warunki w zakładzie pracy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.