Student z WIBC – Jurij Wołoszyn zachęca do wyjazdu na studia semestralne do Budapesztu, w ramach programu Erasmus+

Sprawozdanie studentki Klaudii Lulkowskiej z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ do Fachhochschule w Kolonii – Niemcy.

Stoisko Erasmusowe podczas Dnia Otwartego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

17 marca podczas Dnia Otwartego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie tradycyjnie miał swoje stoisko informacyjne „Program Erasmus+”.

Koordynatorowi Uczelnianemu ds. programu Erasmus+ towarzyszyli studenci zagraniczni: student Lonia z Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla w Czerkasach/ Ukraina oraz dwie studentki z Serbii, z Uniwersytetu w Niš: Milena i Miljana.

Studenci z WIBP: Julita Kucińska i Grzegorz Czapiewski zachęcają do wyjazdu na studia semestralne w ramach programu Erasmus+

Sprawozdanie studenta Szymona Stankiewicza z wyjazdu na studia semestralne, w ramach programu Erasmus+

 

 Konferencja studenci zagraniczni w Polsce 2018 r.