Niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej:

Rocznik I NP-PS45

Plan zajęć (semestr I)       Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Uwaga! Zmiana planu z dnia 9/02/2018 r.

Plan zajęć (semestr II)        Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik II  NP-PS44

Plan zajęć (semestr III)       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Plan zajęć (semestr IV)      Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Uwaga z dnia 20.02.2018 r. - zmiana planu zajęć

Rocznik III NP-PS43

Plan zajęć (semestr V)       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Plan zajęć (semestr VI)      Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik IV NP-PS42

Plan zajęć (semestr VII)       Prowadzący zajęcia    

Plan zajęć (semestr VIII)    Prowadzący zajęcia

 

Niestacjonarne studia I stopnia dla osób cywilnych:

Rocznik I NP-PC20

Plan zajęć (semestr I)       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Uwaga! Zmiana planu z dnia 9/02/2018 r.

Plan zajęć (semestr II)      Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Uwaga! Zmiana planu z dnia 27/02/2018 r.

Rocznik II  NP-PC19

Plan zajęć (semestr III)       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Plan zajęć (semestr IV)       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Uwaga z dnia 20.02.2018 r. - zmiana planu zajęć

Rocznik III NP-PC18

Plan zajęć (semestr V)       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Plan zajęć (semestr VI)      Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik IV NP-PC17

Plan zajęć semestr VII       Prowadzący zajęcia     

Plan zajęć semestr VIII     Prowadzący zajęcia

 

Niestacjonarne studia II stopnia

Rocznik I ND-P34

Plan zajęć I semestr            Prowadzący zajęcia    

Plan zajęć II semestr           Prowadzący zajęcia

Uwaga z dnia 08/03/2018 r.: Zmiana planu

Rocznik II ND-P33

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia