Niestacjonarne studia I stopnia dla strazaków w służbie stałej:

Rocznik I NP-PS45

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik II  NP-PS44

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik III NP-PS43

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik IV NP-PS42

Plan zajęć semestr VII       Prowadzący zajęcia    

Plan zajęć (semestr VIII)    Prowadzący zajęcia

 

Niestacjonarne studia I stopnia dla osób cywilnych:

Rocznik I NP-PC20

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik II  NP-PC19

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik III NP-PC18

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia      Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej

Rocznik IV NP-PC17

Plan zajęć semestr VII       Prowadzący zajęcia     

Plan zajęć semestr VIII     Prowadzący zajęcia

 

Niestacjonarne studia II stopnia

Rocznik I ND-P34

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia     

Rocznik II ND-P33

Plan zajęć       Prowadzący zajęcia