Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018 studia stacjonarne

Studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kanydackiej:

Kompania I     SP-PK17

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Kompania II     SP-PK16

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Kompania III     SP-PK15

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Kompania IV     SP-PK14

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Studia stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych:

Rocznik I SP-PC17

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Rocznik II SP-PC16

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Rocznik III SP-PC15

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Rocznik IV SP-PC14

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

 

Studia stacjonarne II stopnia

Rocznik I SD-P12

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia

Rocznik II SD-PP11

Plan zajęć             Prowadzący zajęcia