S A L E    D Y D A K T Y C Z N E   O B I E K T  01
Nazwa saliObiektBudynekTyp Sali
Laboratorium Elektroenergetyki01 CLaboratorium 
Pracownia Pomiarów Parametrów Środowiska 01 Laboratorium 
Pracownia Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń01 Laboratorium 
Laboratorium  Zakładu Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń01 Laboratorium 
Laboratorium sprzętu ratowniczo-gaśniczego01 Laboratorium 
sala sportowa01 Sala ćwiczeniowa 
aula A101 Sala wykładowa 
Laboratorium Bezpieczeństwa Działań Ratowniczych01 Laboratorium 
Pracownia Ratownictwa Medycznego01BPracownia
Komora Dymowa01 ALaboratorium 
Pracownia mechaniki i wytrzymałości materiałów01 Laboratorium 
sala M (prac. dz. rat-gaś.) 01 Sala ćwiczeniowa 
sala N 01 Sala ćwiczeniowa 
sala R 01 Sala wykładowa 
sala Z 01 Sala ćwiczeniowa 
Laboratorium Bezpieczeństwa Działań Ratowniczych s.118 01 Laboratorium 
Pracownia Spalania i Wybuchu01 Laboratorium 
Laboratorium Hydromechaniki01 Laboratorium 
Pracownia Środków Gaśniczych i Neutralizujących01 Laboratorium 
PPSK 01 Sala ćwiczeniowa 
sala P 01 Sala ćwiczeniowa 
sala S 01 Sala ćwiczeniowa 
sala W 01 Sala ćwiczeniowa 
sala T01CSala ćwiczeniowa
świetlica 01 Sala ćwiczeniowa 
aula A201 Sala wykładowa 
sala 115 (symulator) 01 Laboratorium 
sala 217 01 Sala ćwiczeniowa 
sala B1 01 Sala ćwiczeniowa 
sala B2 01 Sala ćwiczeniowa 
sala Q 01 Sala wykładowa 
sala U 01 Sala wykładowa 
sala V 01 Sala wykładowa 
sala X (Auto-Cad) 01 Sala ćwiczeniowa 
S A L E    D Y D A K T Y C Z N E   O B I E K T  02
Laboratorium Zakładu Informatyki i Łączności 00302 Laboratorium 
Laboratorium Zakładu Informatyki i Łączności 208 02 Laboratorium 
Laboratorium Łączności2BLaboratorium
Pracownia Badań Czynników Szkodliwych02BPracownia
Pracownia Modelowania Zagrożeń Środowiska Pracy02BPracownia
Pracownia Komunikacji Społecznej02BPracownia
Laboratorium Technicznych Systemów Zabezpieczeń02 Laboratorium 
sala A 02 Sala ćwiczeniowa 
sala C 02 Sala ćwiczeniowa 
sala D 02 Sala ćwiczeniowa 
sala E 02 Sala ćwiczeniowa 
sala H 02 Sala ćwiczeniowa 
sala O 02 Sala ćwiczeniowa 
siłownia02DSala ćwiczeniowa
I N N E  
Nazwa saliObiektBudynek 
Ambulatorium02C 
Biblioteka02B 
Biuro Karier01C 
Kawiarnia "KWADRANS"02B 
Siłownia02D 
Sala gimnastyczna01A 
Stołówka01E 
Świetlica01E 

 Plan do pobrania jpg.