Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018 studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne II stopnia - bezpieczeństwo wewnętrzne

Plan zajęć - rok akad. 2017/2018

ND-BW2

Plan zajęć dla studentów ND-BW2 (semestr III)         Prowadzący zajęcia ND-BW2

Plan zajęć dla studentów ND-BW2 (semestr IV)         Prowadzący zajęcia ND-BW2
Uwaga z dn. 05.03.2018 r. Zamiana planu zajęć!

 

Studia niestacjonarne I stopnia - inżynieria bezpieczeństwa