Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018 studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne II stopnia - bezpieczeństwo wewnętrzne

Plan zajęć - semestr zimowy, rok akad. 2017/2018

Rocznik I - sem. 1

Plan zajęć dla studentów ND-BW3         Prowadzący zajęcia ND-BW3

Rocznik II - sem. 3

Plan zajęć dla studentów ND-BW2         Prowadzący zajęcia ND-BW2

Studia niestacjonarne I stopnia - inżynieria bezpieczeństwa