• PL
 • EN
 • EN

„PRAKTYCZNE ASPEKTY PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I SANITARNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ EPIZOOTYCZNYCH”

26.10.2017

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Instytut Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

mają zaszczyt zaprosić na
I Ogólnopolską Konferencję Naukową:

„PRAKTYCZNE ASPEKTY PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I SANITARNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ EPIZOOTYCZNYCH”

 

Termin konferencji:   26 października 2017 r.

Miejsce konferencji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, ul. Słowackiego 52/54

Koszt konferencji:     konferencja bezpłatna

Ważne daty:            Zgłoszenia on-line udziału w konferencji - do 30 września 2017 r.

Formularz zgłoszenia: link

Zgłoszenia on-line artykułu do publikacji pokonferencyjnej w Zeszytach Naukowych SGSP (7 pkt. wg wykazu MNiSW) na adres  konferencjakbw@sgsp.edu.pl - do 31 października 2017 r.

Wymagania edytorskie dotyczące przygotowania artykułów do publikacji

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i reagowania w przypadku zagrożeń biologicznych, w szczególności pochodzenia epizootycznego:

 • organów administracji publicznej poziomu lokalnego i regionalnego,
 • służb, straży i inspekcji,
 • obywateli.

Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń, praktycznych rozwiązań i wskazówek postępowania na wypadek zmaterializowania się potencjalnych zdarzeń o przedmiotowej specyfice.

Konferencja ma charakter praktyczny i jest determinowana nabytymi doświadczeniami i wnioskami ze wspomnianych zdarzeń, a także możliwymi scenariuszami cechującymi się dużym ryzkiem. Ponadto podejmuje problematykę aktów normatywnych, w tym procedur operacyjnych i zasad współdziałania podmiotów ochrony ludności na wypadek zagrożeń epizootycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej;
 • lekarzy weterynarii, funkcjonariuszy, inspektorów, specjalistów odpowiedzialnych i uczestniczących w procesach kształtowania systemu bezpieczeństwa epizootycznego;
 • lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki i inne osoby działające w obszarze ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia publicznego;
 • funkcjonariuszy PSP i członków OSP;
 • pracowników naukowych;
 • ekspertów z obszaru zagrożeń biologicznych;
 • inne zainteresowane osoby.

Wyniki konferencji zostaną udostępnione w formie publikacji:

 • w numerze specjalnym Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie;
 • popularyzacji na stronach internetowych uczelni współorganizujących i instytucji uczestniczących w konferencji.

Prosimy o udostępnienie informacji o konferencji zainteresowanym osobom.     

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

Z-cy Przewodniczącego Komitetu Naukowego

dr Michał Tracz

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

e-mail: michal_tracz@sggw.pl

tel. 22 59 360 78

 

mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

e-mail: tzweglinski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 674

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski – SGSP

prof. dr hab. Jerzy Wolanin – SGSP

prof. dr hab. inż. Stanisław Dworecki – SGSP

płk. prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski – Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW

insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol,

dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK

płk. dr hab. inż. Dariusz Majchrzak, prof. ASzWoj. - Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. n. o zdrowiu Robert Gałązkowski – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. inż. Andrzej Włodarski, prof. SGSP

dr hab. Józef Stępak, prof. SGSP

dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

mł. insp. dr Janusz Bryk - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr Agnieszka Jackowska-Tracz - SGGW

kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk – Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu

dr hab. Mieczysław Koziński, prof. AP – Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka – SGSP

kpt. dr inż. Paweł Gromek – SGSP

bryg. dr inż. Robert Piec - SGSP

dr inż. Jan Berny – SGSP

dr Tadeusz Kęsoń - SGSP

 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

kpt. mgr inż. Adrian Bralewski

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

e-mail: konferencjakbw@sgsp.edu.pl,   abralewski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 773

Członkowie komitetu organizacyjnego

mgr inż. Piotr Kolmann

mgr inż. Karolina Kuskowska

mgr inż. Magdalena Węgrzyn

mgr Ewa Juchimowicz

Lista wydarzeń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.