• PL
  • EN
  • EN

Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)

07 - 08.09.2017

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)

ORGANIZATORZY:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie

MIEJSCE KONFERENCJI: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54.

TERMIN: 7 – 8 września 2017 r.

FORMULARZ REJESTRACJI: http://cbrn2017.syskonf.pl/rejestracja

Konferencja pod Patronatem Honorowym

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadiera Leszka SUSKIEGO

OPIS MERYTORYCZNY KONFERENCJI:

Celem konferencji jest upowszechnienie praktycznych aspektów zapobiegania i reagowania podmiotów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży, a także społeczności lokalnej na zdarzenia CBRN. Konferencja skierowana jest do decydentów, ekspertów, funkcjonariuszy i inspektorów odpowiedzialnych i uczestniczących w procesach kształtowania systemu bezpieczeństwa w gminach, powiatach i województwach.

Tematyka konferencji skupia się na prakseologii organizacji systemów zapobiegania zdarzeniom CBRN, jak również planowaniu i realizacji działań interwencyjnych, w tym ratowniczych, itp. Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego na wypadek tego rodzaju zdarzeń. Ma ona charakter praktyczny, który przejawia się specyfiką wystąpień determinowanych nabytymi doświadczeniami i wnioskami ze zdarzeń CBRN mających dotychczas miejsce na terenie kraju i poza RP. Obejmuje także scenariusze zdarzeń cechujące się dużym ryzykiem wystąpienia w przyszłości. Konferencja podejmuje problematykę funkcjonujących przepisów na poziomie lokalnym, w tym procedur operacyjnych, a także aspekty współdziałania podmiotów ochrony ludności w przedmiotowym zakresie.

Strategicznym i priorytetowym celem w walce ze zdarzeniami radiologicznymi i nuklearnymi jest utrzymanie sprawnego i kompleksowego systemu ochrony ludności przed promieniowaniem jonizującym oraz ciągłe unowocześnianie systemu radiologicznego monitoringu środowiska. Takie cele realizuje w Polsce kilka instytucji, wśród których wiodącą rolę odgrywa jeden z organizatorów konferencji - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Tematyka ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego będzie jednym z zagadnień poruszanych na konferencji.

Do aktywnego udziału zaproszeni będą eksperci z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych reprezentujący takie instytucje jak np. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Zagadnienia tematyczne konferencji obejmować będą swoim zakresem cztery obszary tematyczne:

  1. Skażenia chemiczne;    2. Skażenia radiologiczne;    3. Skażenia biologiczne;    4. Zagrożenia nuklearne.

Program konferencji: http://cbrn2017.syskonf.pl/program

Opłata konferencyjna: Opłata konferencyjna wynosi: 500 PLN

Opłata obejmuje: posiłki, poczęstunki w czasie przerw kawowych, kolację przy ognisku, materiały pokonferencyjne, certyfikat uczestnictwa. Uwaga: Opłata nie obejmuje noclegu.

Istnieje jednak możliwość zakwaterowania w akademiku SGSP. W tym celu prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację noclegu –tel. 693001194.

Formy wystąpień: referat, komunikat, poster.

Obrady w poszczególnych sesjach prowadzone będą w formie referatów panelowych. Czas wystąpień będzie limitowany do 15 min. Dopuszczalna jest również prezentacja w formie komunikatu lub posteru (format B2 - 500 x 707 mm), które będą wystawione na korytarzach wokół auli.

UWAGA: Termin zgłąszania tematów wystapień - 31.07.2017 (abstrakt max. 1000 znaków bez formatowania)

Artykuły:

Zakwalifikowane na konferencję artykuły będą zebrane w publikowanym wydawnictwie książkowym. W związku z tym wszystkie artykuły (27000 znaków ze spacjami, max. 15 stron) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi wydawnictwa SGSP i będą zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji. Artykuły nie mogą być publikowane wcześniej w innych wydawnictwach. Przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne i nienaruszające praw autorskich innych osób. Autorzy zobowiązani będą do uwzględnienia uwag recenzentów i nadesłania artykułów po korekcie.

Artykuły będą dopuszczone do publikacji jedynie po otrzymaniu 2 pozytywnych recenzji od członków Komitetu Naukowego Konferencji.

Wymagania edytorskie dla autorów referatów: http://cbrn2017.syskonf.pl/wymagania_edytorskie

Ważne terminy:

31.07.2017 - termin nadsyłania zgłoszeń (termin  przedłużony ze względu na duże zainteresowanie);

07.08.2017 – termin wnoszenia opłat;

31.07.2017 – termin nadsyłania streszczeń;

31.07.2017 – termin nadsyłania artykułów, posterów,  komunikatów.

Komitet Naukowy:

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP

Rektor–Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

nadbryg. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Wolanin

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

st. bryg. w st. spocz. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

dr hab. Zygmunt Szefliński

Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. Wioletta Rogula – Kozłowska, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

bryg. dr inż. Robert Piec

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż.  Małgorzata Majder-Łopatka

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

st. kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński

Komenda Wojewódzka PSP Wrocław

kpt. dr inż. Paweł Gromek

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

kpt. dr Tomasz Węsierski

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr Sławomir Lewicki

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

dr Paweł Krajewski

Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

dr Krzysztof Pachocki

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Komitet Organizacyjny:

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska - Przewodnicząca

Członkowie:

bryg. dr  inż. Robert Piec

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec

kpt. mgr inż. Łukasz Kuziora

kpt. mgr inż. Michał Sowa

mł. kpt. dr inż. Szymon Ptak

mł. kpt mgr inż. Dariusz Baranowski

dr Michał Bednarek

mgr inż. Magdalena Węgrzyn

mgr inż. Karolina Kuskowska

mgr inż. Krzysztof Isajenko

mgr inż. Iwona Słonecka

mgr Ewa Juchimowicz

mgr Olga Stawarz

 

Sekretariat konferencji:

1.  dr Aneta Łukaszek – Chmielewska

tel. 600-296-994

e-mail: alukaszek@sgsp.edu.pl

2. mgr inż. Iwona Słonecka

e-mail: szkolenie@clor.waw.pl

3. mgr inż. Krzysztof Isajenko

e-mail: isajenko@clor.waw.pl

PATRONAT MEDIALNY:                 

Lista wydarzeń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.