• PL
  • EN
  • EN

Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)

07 - 08.09.2017

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)

ORGANIZATORZY:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie

MIEJSCE KONFERENCJI: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54.

TERMIN: 7 – 8 września 2017 r.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Konferencja pod Patronatem Honorowym

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka SUSKIEGO

OPIS MERYTORYCZNY KONFERENCJI:

Celem konferencji jest upowszechnienie praktycznych aspektów zapobiegania i reagowania podmiotów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży, a także społeczności lokalnej na zdarzenia CBRN. Konferencja skierowana jest do decydentów, ekspertów, funkcjonariuszy i inspektorów odpowiedzialnych i uczestniczących w procesach kształtowania systemu bezpieczeństwa w gminach, powiatach i województwach.

Tematyka konferencji skupia się na prakseologii organizacji systemów zapobiegania zdarzeniom CBRN, jak również planowaniu i realizacji działań interwencyjnych, w tym ratowniczych, itp. Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego na wypadek tego rodzaju zdarzeń. Ma ona charakter praktyczny, który przejawia się specyfiką wystąpień determinowanych nabytymi doświadczeniami i wnioskami ze zdarzeń CBRN mających dotychczas miejsce na terenie kraju i poza RP. Obejmuje także scenariusze zdarzeń cechujące się dużym ryzykiem wystąpienia w przyszłości. Konferencja podejmuje problematykę funkcjonujących przepisów na poziomie lokalnym, w tym procedur operacyjnych, a także aspekty współdziałania podmiotów ochrony ludności w przedmiotowym zakresie.

Strategicznym i priorytetowym celem w walce ze zdarzeniami radiologicznymi i nuklearnymi jest utrzymanie sprawnego i kompleksowego systemu ochrony ludności przed promieniowaniem jonizującym oraz ciągłe unowocześnianie systemu radiologicznego monitoringu środowiska. Takie cele realizuje w Polsce kilka instytucji, wśród których wiodącą rolę odgrywa jeden z organizatorów konferencji - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Tematyka ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego będzie jednym z zagadnień poruszanych na konferencji.

Do aktywnego udziału zaproszeni będą eksperci z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych reprezentujący takie instytucje jak np. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Zagadnienia tematyczne konferencji obejmować będą swoim zakresem cztery obszary tematyczne:

1. Skażenia chemiczne;    2. Skażenia radiologiczne;    3. Skażenia biologiczne;    4. Zagrożenia nuklearne

Program konferencji: pdf

Opłata konferencyjna: Opłata konferencyjna wynosi: 500 PLN

Opłata obejmuje: posiłki, poczęstunki w czasie przerw kawowych, kolację przy ognisku, materiały pokonferencyjne, certyfikat uczestnictwa. Uwaga: Opłata nie obejmuje noclegu.

Istnieje jednak możliwość zakwaterowania w akademiku SGSP. W tym celu prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację noclegu –tel. 693001194.

Należną opłatę należy wpłacać na konto:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
Bank BGŻ BNP PARIBAS
PL 03 1600 1374 1845 2512 5000 0217
W temacie przelewu proszę umieścić numer potwierdzenia rejestracji (RegID) (Ewentualnie imię i nazwisko)

Formy wystąpień: referat, komunikat, poster.

Obrady w poszczególnych sesjach prowadzone będą w formie referatów panelowych. Czas wystąpień będzie limitowany do 15 min. Dopuszczalna jest również prezentacja w formie komunikatu lub posteru (format B2 - 500 x 707 mm), które będą wystawione na korytarzach wokół auli.

UWAGA: Termin zgłąszania tematów wystapień - 31.07.2017 (abstrakt max. 1000 znaków bez formatowania)

Artykuły:

Zakwalifikowane na konferencję artykuły będą zebrane w publikowanym wydawnictwie książkowym. W związku z tym wszystkie artykuły (27000 znaków ze spacjami, max. 15 stron) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi wydawnictwa SGSP i będą zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji. Artykuły nie mogą być publikowane wcześniej w innych wydawnictwach. Przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne i nienaruszające praw autorskich innych osób. Autorzy zobowiązani będą do uwzględnienia uwag recenzentów i nadesłania artykułów po korekcie.

Artykuły będą dopuszczone do publikacji jedynie po otrzymaniu 2 pozytywnych recenzji od członków Komitetu Naukowego Konferencji.

Wymagania edytorskie dla autorów referatów: http://cbrn2017.syskonf.pl/wymagania_edytorskie

Ważne terminy:

31.07.2017 - termin nadsyłania zgłoszeń (termin  przedłużony ze względu na duże zainteresowanie);

07.08.2017 – termin wnoszenia opłat;

31.07.2017 – termin nadsyłania streszczeń;

31.07.2017 – termin nadsyłania artykułów, posterów,  komunikatów.

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

 

Sekretariat konferencji:

1.  dr Aneta Łukaszek – Chmielewska

tel. 600-296-994

e-mail: alukaszek@sgsp.edu.pl

2. mgr inż. Iwona Słonecka

e-mail: szkolenie@clor.waw.pl

3. mgr inż. Krzysztof Isajenko

e-mail: isajenko@clor.waw.pl

PATRONAT MEDIALNY:                 

    

Lista wydarzeń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.