Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Juliusza Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

NIP: 118-00-35-927 | REGON: 00017341

e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA JAKO JEDNOSTKI PSP (pdf)

 

 

SEKRETARIAT REKTORA-KOMENDANTA
tel. 22 56 17 624
fax. 22 833 07 24


SEKRETARIAT PROREKTORA
ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH

tel. 22 56 17 569
fax. 22 56 17 981


SEKRETARIAT PROREKTORA
DS. NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

tel. 22 56 17 569
fax. 22 56 17 981


SEKRETARIAT KANCLERZA
tel. 22 56 17 624


BIURO REKTORA
tel. 22 56 17 514
tel. 22 56 17 760
tel. 22 56 17 643


KANCELARIA OGÓLNA
tel. 22 56 17 675


DZIAŁ KADR
tel. 22 56 17 516
tel. 22 56 17 798
tel. 22 56 17 799


BIBLIOTEKA
tel. 22 56 17 567
tel. 22 56 17 581


WYDAWNICTWO
tel. 22 56 17 383

 

Spis telefonów SGSP                                     

WYDZIAŁ INŻYNIERII
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Sekretariat
tel. 22 56 17 553


ZESPÓŁ PRAWNY
tel. 22 56 17 622
tel. 22 56 17 556
tel. 22 56 17 756


DZIAŁ BADAŃ I KOMERCJALIZACJI
tel. 22 56 17 608
tel. 22 56 17 777


DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
Referat Organizacji Dydaktyki
tel. 22 56 17 561
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel. 22 56 17 647, 22 56 17 518
Zespół ds. e-Nauczania
tel. 22 56 17 365


DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
tel. 22 56 17 993
Biuro Karier
tel. 22 56 17 729
Studenci Niepełnosprawni
tel. 22 56 17 724


ZESPÓŁ DS. ERASMUSA
I STAŻY DŁUGOTERMINOWYCH

tel. 22 56 17 747


ZESPÓŁ DS. NADZORU
NAD JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

tel. 22 56 17 579

WYDZIAŁ INŻYNIERII
BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO 

Sekretariat
tel. 22 56 17 551


STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH
tel. 22 56 17 393
tel. 22 56 17 376


PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
tel. 22 56 17 593
tel. 22 56 17 730


STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
tel. 22 56 17 595
tel. 22 56 17 671


PODODDZIAŁY SZKOLNE
tel. 22 56 17 658


JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
tel. 22 56 17 618
tel. 22 56 17 665


CENTRUM OPERACYJNO-SZKOLENIOWE
tel. 22 56 17 988
tel. 22 56 17 665


DZIAŁ ZABEZPIECZENIA
OPERACYJNO-ODWODOWEGO

tel. 22 56 17 637


OFICER DYŻURNY
tel. 22 56 17 534
kom. 601 308 568

KWESTURA
tel. 22 56 17 531
tel. 22 56 17 656
tel. 22 56 17 672


DZIAŁ LOGISTYKI
tel. 22 56 17 520


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
tel. 22 56 17 694


DZIAŁ IT
tel. 605 655 215
tel. 22 56 17 565
tel. 22 56 17 566
Helpdesk
tel. 22 56 17 776


DZIAŁ ANALIZ SYSTEMOWYCH I KONTROLI
tel. 22 56 17 332
tel. 22 56 17 378


ZESPÓŁ DS. BHP I PPOŻ.
tel. 22 56 17 986


ARCHIWUM
tel. 22 56 17 311


PBL ZAMCZYSKO NOWE
tel. 22 794 01 17


DOM STUDENCKI
tel. 22 849 00 30

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mail: iod@sgsp.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH SGSP

tel. 22 5617 537