• PL
  • EN
  • EN

SPO CENpISzkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

14 lutego 2017 r. otwieramy nabór na "Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej ".

Planowany pierwszy termin szkolenia w kwietniu nie odbędzie się ze względu na zbyt małą liczbę chętnych. Proponujemy Państwu zatem drugi termin Szkolenia, który przewidziany jest w dniach 5-7 czerwca 2017 r. Nabór potrwa do 20 kwietnia lub skończy się wcześniej, po zebraniu grupy, max. 30 osób.

Na szkolenie zapisują się Państwo za pomocą formularza zgłoszeniowego:

e-formularz zgłoszeniowy 5-7.06.2017 r.

SGSP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeśli nie zbierzemy wymaganej min. liczby chętnych.

W dniu zakończenia naboru (lub wcześniej) podane zostanie, czy szkolenie w danym terminie się odbędzie. Wtedy poprosimy Państwa o przysłanie do nas wymaganych dokumentów i zostaną uaktywnione do pobrania umowy o odpłatności i oświadczenie płatnika.

ZAPRASZAMY !                                

OPIS SZKOLENIA
TERMIN
WARUNKI PRZYJĘCIA
WYMAGANE DOKUMENTY
OPŁATY
ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
KONTAKT
PROGRAM SZKOELNIA
FORMULARZE DO POBRANIAOPIS SZKOLENIA

     
        Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności  z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 191). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 28 sierpnia 2012 r.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia (zgodnie z ustepem 2 art.19 ustawy deregulacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utracie ważności posiadanego zaświadczenia, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

        Szkolenie prowadzone będzie w formie niestacjonarnej. Przewidziano 1 zjazd trzydniowy zakończony egzaminem w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach.       

Zajęcia będą prowadzone w SGSP.

       Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń insoektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).TERMIN SZKOLENIA

     

  5-7 czerwca 2017 r., egzamin w dn. 7.06.17WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

  • Słuchaczami szkolenia mogą być tylko osoby posiadające ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego, aktualnego w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ilość miejsc ograniczona.
  • Szkolenie zostanie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 25 osób.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest złożyć komplet następujących dokumentów:

  • e-formularz zgłoszeniowy 5-7.06.2017 r.    
  • oswiadczenie płatnika,
  • umowa o odpłatności
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej (odpis lub poświadczoną kserokopię).

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: „szkolenie inspektorów - aktualizujące SIOPa” lub składać w Kancelarii Szkoły.OPŁATY


Koszt szkolenia wynosi 920,00 zł.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP

  41 1600 1374 1845 2512 5000 0018WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE


Słuchacz ma możliwość korzystania z bufetu. Noclegi we własnym zakresie.KONTAKT


Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Opiekun szkolenia:
st. kpt. mgr inż Ewa Sygnatowicz
tel. (22) 56-17-518
e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)PROGRAM  SZKOLENIA

 
Program szkolenia obejmuje następujące przedmioty

l.p.

Przedmioty

1

Organizacja ochrony przeciwpożarowej

2

Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu

3

Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji  i urządzeń użytkowych

4

Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego, terenu

5

Przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów

6

Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

7

Zasady ewakuacji ludzi i mienia

8

Zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie

9

Przeprowadzanie kontroli  przestrzegania przepisów przeciwpożarowychFORMULARZE DO POBRANIA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.