• PL
  • EN
  • EN

SPO CENpISzkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

18 października 2017 r. zakończyliśmy nabór na "Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej" przewidziane w terminie 22-24 listopada br.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że przewidziane szkolenie nie zostanie uruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.                    

1. OPIS SZKOLENIA
2. TERMIN
3. WARUNKI PRZYJĘCIA
4. WYMAGANE DOKUMENTY
5. OPŁATY
6. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
7. KONTAKT
8. PROGRAM SZKOLENIA
9. FORMULARZE DO POBRANIA1. OPIS SZKOLENIA

     
       
Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności  z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 28 sierpnia 2012 r.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia (zgodnie z ustępem 2 art.19 ustawy deregulacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utracie ważności posiadanego zaświadczenia, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

        Szkolenie prowadzone będzie w formie niestacjonarnej. Przewidziano 1 zjazd trzydniowy zakończony egzaminem w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach.       

Zajęcia będą prowadzone w SGSP.

       Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).2. TERMIN SZKOLENIA

     

  22-24 listopada 2017 r., egzamin w dn. 24 listopada 2017 r.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

  • Słuchaczami szkolenia mogą być tylko osoby posiadające ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego, aktualnego w dniu szkolenia. 
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ilość miejsc ograniczona (max. 30 osób). W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.


4. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest złożyć komplet następujących dokumentów:

  • właściwą umowę o warunkach odpłatności w dwóch egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest uczestnik szkolenia) lub w trzech egzemplarzach, kiedy płatnikiem jest pracodawca uczestnika szkolenia); umowy wypełnioną elektronicznie (podpisaną odręcznie) prosimy drukować dwustronnie. Data zawarcia umowy będzie datą podpisania umowy przez Rektora-Komendanta SGSP dlatego prosimy nie wypełniać tego pola. 
  • odpis lub poświadczona kserokopia zaświadczenia o ukończenia szkolenia inspektorów, oryginał okazany pierwszego dnia szkolenia.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "Szkolenie inspektorów - aktualizujące SIOPa-12" lub składać w Kancelarii Szkoły.5. OPŁATY


Koszt szkolenia wynosi 960,00 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 41 1600 1374 1845 2512 5000 0018.6. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE


Słuchacz ma możliwość korzystania z bufetu. Noclegi we własnym zakresie.7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Opiekun szkolenia:
inż. Weronika Szarpak
tel. (22) 56-17-518
e-mail: wszarpak@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)8. PROGRAM  SZKOLENIA

 
Program szkolenia obejmuje następujące przedmioty

l.p.

Przedmioty

1

Organizacja ochrony przeciwpożarowej

2

Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu

3

Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji  i urządzeń użytkowych

4

Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego, terenu

5

Przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów

6

Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

7

Zasady ewakuacji ludzi i mienia

8

Zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie

9

Przeprowadzanie kontroli  przestrzegania przepisów przeciwpożarowych9. FORMULARZE DO POBRANIA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.