• PL
 • EN
 • EN

SPO CENpISzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
w formule blended learning


Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej, które organizowane jest w formule blended learning – 71 godzin w e-learningu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i 12 godzin zajęć praktycznych stacjonarnych.


Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór na szkolenia w roku 2017 został zakończony.

54 osoby, które zostały przyjęte na szkolenie listopadowe  zostaną poinformowane w korespondencji mailowej.

UWAGA:

 • Umowy o warunkach odpłatności za szkolenie zostały zamieszczone poniżej.

Dokumenty należy przesłać do 19 października, natomiast opłatę za szkolenie należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964)


Program szkolenia

 • Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 22 lutego 2010 r.

 1. OPIS SZKOLENIA
 2. UPRAWNIENIA ABSOLWENTA
 3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
 4. TERMINY
 5. KOSZT
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
 7. KONTAKT1. OPIS SZKOLENIA


Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy ponoszą odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy,  na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób, zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 736).

Szkolenie składa się z 14 bloków tematycznych. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania się: forum, e-mail, czat. W środkowym, bądź końcowym etapie szkolenia odbędzie się 2-dniowy zjazd stacjonarny, podczas którego przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne 6 h na terenie SGSP i 6 h w wybranym przez SGSP zakładzie pracy. W końcowym etapie zostanie przeprowadzony na terenie SGSP egzamin w formie elektronicznego testu.2. UPRAWNIENIA ABSOLWENTA


Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego testowego uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy,  w formularzu zgłoszeniowym podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.4. TERMINY

Drugi termin szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia 13 listopada 2017 r.
Dostęp do platformy e-learningowej od 13 listopada 2017 r.

Data tygodnia obejmującego termin 2-dniowego zjazdu stacjonarnego w SGSP*:

tydzień między 27 listopada  a 1 grudnia 2017 r.

Egzamin
16 grudnia 2017 r.

Powyższe terminy z przyczyn organizacyjnych mogą ulec zmianie.

*Szczegółowe terminy zjazdu stacjonarnego, z podziałem na grupy ćwiczebne, zostaną ustalone w późniejszym terminie. 5. KOSZT


1250 zł
od osoby (opłata zwolniona z podatku VAT)

W kosztach szkolenia:

 • dostęp 24h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opiekę nauczycieli online;
 • zajęcia praktyczne;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.6. WYMAGANE DOKUMENTY

Wysłać pocztą (koperta z dopiskiem e-SIOP-13):

 • xero świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej (oryginał do wglądu na stacjonarnym zjeździe w SGSP);
 • z uwagi na ochronę danych osobowych ksero dowodu nie jest wymagane, dowód osobisty do wglądu na egzaminie w SGSP;
 • wypełnioną elektronicznie (podpisaną odręcznie), właściwą  umowę o warunkach odpłatności w 2 egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest uczestnik szkolenia) lub w 3 egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest pracodawca uczestnika szkolenia); umowy prosimy drukować dwustronnie. Data zawarcia umowy będzię datą podpisania przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola.
 • potwierdzenie wpłaty za szkolenie (nie jest konieczne, opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Uczelni).

Uwaga!

 • Warunkiem do założenia konta użytkownika na platformie e-learningowej SGSP przez Internet  jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe oraz przesłanie wymaganych dokumentów.
 • Login i hasło do konta uczestnik szkolenia otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej na 2 dni przed datą jego rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia szkolenia.7. KONTAKT


Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24


Opiekun szkolenia:

mł. bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk (e-platforma)

tel. (22) 56-17-365

e-mail: jszewczyk@sgsp.edu.pl

inż. Weronika Szarpak (rekrutacja i zjazd stacjonarny)

tel. (22) 56-17-518
e-mail: wszarpak@sgsp.edu.pl


Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Słowackiego 52/54,
01- 629 Warszawa
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.