• PL
 • EN
 • EN

st. bryg. dr inż. Jarosław ZARZYCKI

telefon: + 48 22 56 17 569, + 48 22 56 17 550

fax: (22) 56 17 981

e-mail: jzarzycki@sgsp.edu.pl

Zajmuje się ochroną przeciwpożarową, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa oraz bezpieczeństwa pożarowego lasów. Od 9 grudnia 2016 r. jest Prorektorem-Zastępcą Komendanta ds. Operacyjnych SGSP. W latach 2000-2016 pełnił służbę jako kierownik Zakładu Działań Gaśniczych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie, a wcześniej, w latach 1997-2000 był asystentem w Zakładzie Taktyki Gaszenia Pożarów WIBP SGSP, w roku 1996 był dowódcą kompanii szkolnej w Pionie Liniowym (Operacyjnym) SGSP, a w latach 1994-1995 był młodszym oficerem (zastępcą dowódcy kompanii szkolnej) w Pionie Liniowym (Operacyjnym) SGSP. Brał udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, w roku 2010 w akcji ratowniczej związanej z zagrożeniem powodziowym, jakie wystąpiło w powiecie kozienickim  (woj. mazowieckie), a w 1992 r. w akcji ratowniczej związanej z gaszeniem pożaru lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej na południu Polski. Absolwent (1994) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w specjalności taktyczno-dowódczej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2000), a także uczestnik kilku szkoleń zagranicznych:
2011 - szkolenie robocze w ramach projektu “The European Union Strategy for the Baltic Sea Region”, Tallin, Estonia

2010 - szkolenie eksperckie w ramach projektu „Firefight II” dot. stosowania nowego urządzenia gaśniczego COBRA do gaszenia pożarów wewnętrznych, Praga, Czechy

2000 - szkolenie z zakresu zarzadzania operacyjnego, Ośrodek Szkoleniowy Ochrony Przeciwpożarowej we Frydku-Mistku, Czechy

1999 - szkolenie z zakresu ryzyka chemicznego, Akademia Planowania Kryzysowego i Ochrony Cywilnej w Bad Neuenahr-Ahrweiler, Niemcy

 NIEETATOWE FUNKCJE SŁUŻBOWE w SGSP

2017- członek Senatu SGSP

2013-2016: członek Komisji ds. jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

2010-2016: kierownik studiów podyplomowych - przeszkolenia zawodowego dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, realizowanego w formie studiów podyplomowych

2010–2013: zastępca komendanta zgrupowania kandydackiego ds. szkolenia

2009–2010: zastępca dowódcy ćwiczeń terenowych i warsztatów międzynarodowych

2006–2007: członek Komitetu ds. wydawnictw SGSP

2003–2007: członek Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

2002–2005: członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

2000- nieetatowa służba w operacyjnym I Zespole Analitycznym SGSP

1996–1999: nieetatowa służba dowódcy V plutonu 115 kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP

1996–1999: nieetatowego służba oficera operacyjnego SGSP

1996–1997: nieetatowa funkcja dowódcy Kompanii Honorowej SGSP

1994–2000: nieetatowa służba dowódcy sekcji w Zakładzie Ratowniczo-Gaśniczym SGSP

1994–1995: nieetatowa funkcja dowódcy pocztu sztandarowego Kompanii Honorowej SGSP

 ODZNACZENIA

2014 - decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.04.2014 odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (Leg. Nr 138929) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

2014 - wyróżniony Dyplomem Rektora-Komendanta SGSP za zaangażowanie oraz wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, 9.05.2014 r.

2013 - postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 4/OP/2013 z dnia 30.04.2013 r. odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (Leg. Nr S/320/2013).

2012 - wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, 4.05.2012 r.

2011 - wyróżniony Dyplomem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa za promotorstwo wyróżnionej w konkursie magisterskiej pracy dyplomowej

2010 - odznaczony przez Ministra Środowiska Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Leg. Nr 1671) z dnia 3.12.2010 r.

2010 - postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28.10.2010 r. odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (Leg. Nr 283-2010-2093)

2010 - uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Nr 143/19/2010 z dnia 15.04.2010 r. odznaczony Złotym Znakiem Związku (Leg. Nr ZZZ/14690)

2009 - wyróżniony Dyplomem Rektora-Komendanta SGSP za zaangażowanie oraz wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, 18.05.2009 r.

2007 - decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (Leg. Nr B/425/2007) za ratowanie życia i ochronę mienia

2005 - odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (Dec. nr 165 Ministra Obrony Narodowej z dn. 07.10.2005 r. w sprawie nadania Medalu "Za zasługi dla obronności kraju" - Leg. Nr 165-2005-5202)

2002 - wyróżniony Dyplomem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa za promotorstwo wyróżnionej w konkursie magisterskiej pracy dyplomowej

2001 - odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (ZOSP RP Leg. Nr Z/763)

1998 - odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (ZOSP RP Leg. nr 278-S/36/98)

1995 - odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (ZOSP RP Leg. Nr 345-B/36/95)

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

2016 - współwykonawca w projekcie Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ nr 96/2016 pt. Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej w Gruzji

2013-2016: współwykonawca w opracowaniu projektu badawczo-rozwojowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania (DOBR-BIO4/051/13087/2013)

2012-2014: współwykonawca w opracowaniu projektu badawczo-rozwojowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. System Bezpieczeństwa Narodowego RP (DOBR/0076/03/001R/ID194115/2012/03)

2007-2010: współwykonawca pracy badawczej statutowej pt. Wyznaczanie wartości wymaganych intensywności podawania wody do gaszenia pożarów typowych, a zapewnianych przez dostępny w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP sprzęt gaśniczy (S/E-422/5/2007-2010)

2006-2007: kierownik pracy badawczej statutowej pt. Badanie wpływu przygotowania teoretycznego i praktycznego kadry pedagogicznej na efektywność działań ratowniczych w obiektach szkół (S/E-422/10/2006-2007)

2002 - współwykonawca pracy badawczej statutowej pt. Badanie wpływu efektywności form przekazu informacji podczas kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na szczeblu interwencyjnym i taktycznym na proces podejmowania decyzji przez kierownika działań ratowniczych (KBN/E-422/4/2002)

2001kierownik pracy badawczej statutowej pt. Opracowanie analiz operacyjno-taktycznych obiektów wybranego obszaru chronionego dla poprawy trafności decyzji podejmowanych przez kierującego działaniem ratowniczym podczas działań gaśniczych (KBN/E-422/1/2001-1)

 PROMOTORSTWO

 • promotor pomocniczy przy 2. rozprawach doktorskich
 • promotor ponad 100. magisterskich prac dyplomowych na studiach II stopnia
 • promotor prawie 100. inżynierskich prac dyplomowych na studiach I stopnia
 • promotor ponad 100. prac końcowych na studiach podyplomowych

 PUBLIKACJE

 • Jarosław Zarzycki, Bezpieczeństwo pożarowe lasów, SGSP Warszawa 2016, ISBN 978-83-88446-70-2 (ss. 150).
 • Jarosław Zarzycki (pod red.), Zbiór wybranych opracowań z bloków tematycznych: Nauki podstawowe oraz Działania ratownicze dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, SGSP Warszawa 2016, ISBN 978-83-88446-63-4 (ss. 51).
 • Jarosław Zarzycki, Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe SGSP Warszawa 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016, s. 37-57.
 • Jarosław Zarzycki, Kwalifikacje - stanowiska – stopnie, Przegląd Pożarniczy Nr 6/2016, s. 34-37.
 • Jarosław Zarzycki, Kategorie komend PSP, Przegląd Pożarniczy Nr 5/2016, s. 30-32.
 • Jarosław Zarzycki, M. Łapicz, Ocena potencjału pododdziałów ratowniczych do gaszenia pożarów lasu, Logistyka 5/2015, ISSN 1231-5478, s. 1677-1682.
 • Jarosław Zarzycki, Wybrane aspekty taktyki i techniki gaszenia pożarów lasu w Polsce, XII Międzynarodowa Konferencja Mladá veda 2015 - Veda a kryzysowe sytuacje, 14-15.10.2015 v Żylińskim Uniwersytecie w Żylinie, ISBN 978-80-554-1103-3, s. 253-267.
 • Jarosław Zarzycki, Powiatowe zespoły do gaszenia pożarów lasu, Przegląd Pożarniczy Nr 5/2015, s. 15-19.
 • Marcin Łapicz, Jarosław Zarzycki, Kryteria oceny potencjału pododdziałów ratowniczych do gaszenia pożarów lasu, I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona przeciwpożarowa lasów”, Łysomice 26-27 marca 2015 r., ISBN 978-83-935555-0-5, s. 27-29.
 • Jarosław Zarzycki (pod red.), Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych: Nauki podstawowe oraz przygotowanie operacyjne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, SGSP Warszawa 2014, ISBN 978-83-88446-44-3 (ss. 207).
 • Jarosław Zarzycki, Zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksów leśnych na poligonach wojskowych w Polsce, Logistyka 5/2014, ISSN 1231-5478, s. 1694-1710.
 • Jarosław Zarzycki, Lasy III kategorii, Przegląd Pożarniczy Nr 3/2014, s. 30-33.
 • Jarosław Zarzycki, Pasy przeciwpożarowe, [w:] pod red. Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2014, ISBN 83-88285-68-8, (6 stron).
 • Jarosław Zarzycki, Ochrona przeciwpożarowa lasów. Wprowadzenie, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2014, ISBN 83-88285-68-8, (32 strony).
 • Jarosław Zarzycki, Charakterystyka pożarów lasu i przyczyny ich powstawania, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2014, ISBN 83-88285-68-8, (10 stron).
 • Jarosław Zarzycki (pod red.), Zbiór opracowań z wykładów bloku tematycznego: Działania operacyjne (wybrane zagadnienia) dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, SGSP Warszawa 2013, ISBN 978-83-88446-33-7, (ss. 225).
 • Jarosław Zarzycki (pod red.), Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych: Przedmioty ogólnotechniczne.  Zagadnienia organizacyjno-prawne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, SGSP Warszawa 2013, ISBN 978-83-88446-34-4, (ss. 419).
 • Jarosław Zarzycki (pod red.), Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych: Rozpoznawanie zagrożeń.  Zagadnienia społeczno-dydaktyczne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi,  SGSP Warszawa 2013, ISBN 978-83-88446-35-1, (ss. 218).
 • Jarosław Zarzycki, Odchudzone pasy, Przegląd Pożarniczy Nr 5/2013, s. 32-33.
 • Jarosław Zarzycki, Historia ustawowych pojęć pożarniczych, Przegląd Pożarniczy Nr 2/2013, s. 46-48.
 • Jarosław Zarzycki, Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2013, ISBN 83-88285-68-8, (2  strony).
 • Jarosław Zarzycki, Obserwacja i patrolowanie lasów, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2013, ISBN 83-88285-68-8, (8  stron).
 • Jarosław Zarzycki, Pasy przeciwpożarowe, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2013, ISBN 83-88285-68-8, (10  stron).
 • Jarosław Zarzycki, Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów lasu, [w:]  Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2013, ISBN 83-88285-68-8, (10  stron).
 • Jarosław Zarzycki, Dokumentowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów, Przegląd Pożarniczy Nr 10/2012, s. 42-44.
 • Jarosław Zarzycki, Rozpoznanie podczas pożaru lasu, Przegląd Pożarniczy Nr 6/2012, s. 17-19.
 • Jarosław Zarzycki, Bezpieczeństwo pożarowe lasów w powiecie – cz. 2, Przegląd Pożarniczy Nr 3/2012, s. 39-41.
 • Jarosław Zarzycki J., Bezpieczeństwo pożarowe lasów w powiecie – cz. 1, Przegląd Pożarniczy Nr 2/2012, s. 26-29.
 • Jarosław Zarzycki J., Obowiązki właścicieli i zarządców lasów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, CNBOP Nr 3/2011, ISSN 1895-8443, s. 31-34.
 • Jarosław Zarzycki, Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie ochroną przyrody w lasach” WSZŚ w Tucholi, 5-7 września 2011 r., tom V, s. 303-314.
 • Jarosław Zarzycki, Burza słoneczna, Przegląd Pożarniczy Nr 4/2009, s. 38-39.
 • Jarosław Zarzycki, Nowe kierunki w SGSP?, Przegląd Pożarniczy Nr 9/2008, s. 35-37.
 • Jarosław Zarzycki, Lasy w ogniu – problem nie tylko strażacki, Przegląd Pożarniczy Nr 5/2008, s. 23-25.
 • Jarosław Zarzycki, Zanim zaczną płonąć lasy, Przegląd Pożarniczy Nr 4/2008, s. 23-25.
 • Jarosław Zarzycki, Tornada i trąby powietrzne, W akcji Nr 3/2008, s. 24-26.
 • Jarosław Zarzycki, Każdemu według... kategorii, Przegląd Pożarniczy Nr 3/2008, s. 41-43.
 • Jarosław Zarzycki, Sztuczne opady atmosferyczne, W akcji Nr 2/2008, s. 34-35.
 • Jarosław Zarzycki, Burza ogniowa, Przegląd Pożarniczy Nr 1/2008, s. 28-31.
 • Jarosław Zarzycki, Koordynacja działań organów administracji publicznej podczas sytuacji kryzysowej związanej z pożarami lasów, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2008, ISBN 83-88285-68-8 (20 stron).
 • Jarosław Zarzycki, Sztuczne opady atmosferyczne do gaszenia pożarów lasów, [w:]  Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2008, ISBN 83-88285-68-8 (stron 8).
 • Jarosław Zarzycki, Zagrożenia kosmiczne, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2008, ISBN 83-88285-68-8 (stron 6).
 • Jarosław Zarzycki, Silne wiatry, tornada – trąby powietrzne, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2008, ISBN 83-88285-68-8 (stron 6).
 • Jarosław Zarzycki, Wyładowania atmosferyczne, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2008, ISBN 83-88285-68-8 (stron 8).
 • Jarosław Zarzycki, Ochotnicze straże pożarne, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 38).
 • Jarosław Zarzycki, Wybrane zagadnienia z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej w polskich lasach, Požarni ochrana 2007: Sborník přednášek Mezinárodní Konference / Michail Ženovsky. - Ostrava : Sdruženi Požarniho a Bezpečnostniho Inženyrstvi, 2007. – (ss.745), s. 701-723.
 • Jarosław Zarzycki, Stopnie zagrożenia pożarowego, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 6).
 • Jarosław Zarzycki, Dojazdy pożarowe, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 2).
 • Jarosław Zarzycki, Wybrane techniczne elementy kryzysowej infrastruktury leśnej w systemie bezpieczeństwa pożarowego lasów w Polsce, Praca zbiorowa referatów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ochrona Cywilna 2007. Ochrona infrastruktury kryzysowej VŚB – Techniczny Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Ostrawa 2007, ISBN 80-86634-51-5, (ss. 456), s.424-442.
 • Jarosław Zarzycki, Zagrożenie pożarowe lasów, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 6).
 • Jarosław Zarzycki, Organizowanie i prowadzenie działań gaśniczych podczas pożarów lasów, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 5).
 • Jarosław Zarzycki, Proces podjęcia decyzji przez kierującego działaniami ratowniczymi, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 7).
 • Jarosław Zarzycki, Bezpieczeństwo strażaków podczas gaszenia pożarów lasów, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 5).
 • Jarosław Zarzycki, Bezpieczeństwo działań ratowniczych podczas gaszenia pożarów lasu, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 3).
 • Jarosław Zarzycki, Działania w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej w lasach, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2007, ISBN 83-88285-68-8 (stron 33).
 • Jarosław Zarzycki, Siły ratownicze i pomocnicze do zwalczania pożarów lasu, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2006, ISBN 83-88285-68-8 (stron 6).
 • Jarosław Zarzycki, Plany działań ratowniczych i sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2006, ISBN 83-88285-68-8 (stron 15).
 • Jarosław Zarzycki, Siły jednostek ochrony przeciwpożarowej do zwalczania pożarów lasu, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2006, ISBN 83-88285-68-8 (stron 10).
 • Jarosław Zarzycki, Siły wybranych podmiotów pomocniczych w zwalczaniu pożarów lasu, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych – Wyd. Verlag Dashofer Warszawa 2006, ISBN 83-88285-68-8 (stron 10).
 • Jarosław Zarzycki, Znaczenie lasów i walka o ich istnienie. Światowe dziedzictwo natury, Przegląd Pożarniczy nr 8/2005, s. 16-18.
 • Jarosław Zarzycki, Zwalczanie pożarów lasów w Polsce i na świecie - Gdy płoną drzewa, Przegląd Pożarniczy nr 3/2004, s. 14-17.
 • Jarosław Zarzycki, Bezpieczeństwo ludności wobec sił natury, Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo obywateli w świetle reformy administracji rządowej i samorządowej – co dalej? SGSP Warszawa (Polska), 26 listopad 2001, SGSP Warszawa 2001, ISBN 83-88446-00-2, (ss. 138), s. 34-45.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.