REKRUTACJA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej kształci na dwóch kierunkach studiów: inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 • stacjonarne
 • stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej
 • niestacjonarne
 • niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne   

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Deklaracja uiszczania czesnego pdf

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
telefon: (22) 56 17 553
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl


Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
telefon: (22) 56 17 611
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl 


UWAGA! Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, sprawdź skrzynkę SPAM!